Lantmännen ökar sina satsningar på forskning för att utveckla morgondagens innovationer

Pressmeddelanden, 2018

För att utveckla nya affärsmöjligheter och fortsatt vara ett innovativt och lönsamt företag, ökar Lantmännen sina satsningar på forskning, utveckling och innovation. Lantmännen höjer nu anslaget till Forskningsstiftelsen med 10 miljoner kronor, med fokus på att skapa mervärde av spannmål.

Lantmännen stärker sin satsning på forskning och utveckling (FoU), genom att öka det årliga anslaget till Lantmännens Forskningsstiftelse. Anslaget höjs till upp till 25 miljoner kronor per år, vilket nästan är en fördubbling mot dagens nivå på 15 miljoner kronor. Fokus ligger på att skapa värde i hela spannmålsvärdekedjan - från växtförädling och odling, till foder och livsmedel - för att utveckla morgondagens innovationer.

– Forskning, utveckling och innovation är viktiga delar för att säkra vår långsiktiga utveckling och lönsamhet och de här frågorna kommer därför att få en ännu mer framträdande roll i vår långsiktiga strategi. Jag är glad över att annonsera att vi nu ökar våra anslag till Forskningsstiftelsen med 10 miljoner kronor årligen, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Lantmännens Forskningsstiftelse riktar sig till forskare och innovatörer vid universitet, högskolor och institut i Norden. Totalt satsar Lantmännen 250 miljoner kronor på forskning årligen, både i egen regi och i partnerskap med andra företag och organisationer, och har ett världsomspännande forskningsnätverk.

Ett exempel på Lantmännens satsningar inom FoU är arbetet med att utveckla framtidens havresorter. Lantmännens forskning på havre sker genom egen växtförädling i Svalöv, arbetet i Sveriges nya havrecenter ScanOats och via grundforskning inom forskningsföretaget CropTailor i Lund.

En annan viktig satsning är samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Två industridoktorander vid SLU påbörjar nu varsitt forskningsprojekt för Lantmännen, dels inom foder - ett prioriterat område både ur klimat och produktionsperspektiv - och dels relaterat till mjölkvalitet för bagerier.

Lantmännen tar vara på entreprenörskap genom programmet Växthuset – ett praktiskt utbildningsprogram inom affärsutveckling, som syftar till att omvandla innovativa idéer till lönsamma affärer. Efter sommaren lanseras ett nytt program, med fokus på ”Foodtech”, bland annat livsmedelsinnovationer och uppskalning i testbäddar.

Läs gärna mer om Lantmännens arbete inom forskning, utveckling och innovation på https://lantmannen.com/forskning-och-innovation/

Bilder finns på: https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta: 

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com