Lantmännen Agroetanol uppmärksammas av World Bioenergy Association

Nyheter, 2018

Styrelsen för World Bioenergy Association (WBA) besökte Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping den 25 april. Besökarna imponerades av såväl bioraffinaderiet som Lantmännens breda verksamhet och stora satsningar på hållbara affärer.

Delegationen från WBA:s styrelse bestod av tolv personer från företag, bioenergiorganisationer och universitet i Indonesien, Polen, Belgien, Indien, Litauen, Ungern, Malaysia och Mexiko. Alarik Sandrup, Lantmännens näringspolitiska chef och ledamot i WBA:s styrelse, hade bjudit in till besöket i samband med WBA:s årsmöte som hölls i Stockholm dagen innan. Vid besöket medverkade också Agroetanols vd Jan Mauritzson och chefsingenjör Oliver Teichert.

– Besökarna hade mycket positiva reaktioner på Agroetanols verksamhet, och det bekräftar än en gång att anläggningen är i världsklass, kanske den bästa i sitt slag. De satsningar som kontinuerligt har gjorts på Agroetanol gör att vi är ledande vad gäller hållbara biodrivmedel, bioekonomi och klimatnytta – det är ingen tvekan om det, säger Alarik Sandrup.

Anläggningens breddade råvaruintag med restprodukter från livsmedelsindustrin, till exempel returbröd, chips och ostbågar, väckte stort intresse hos besökarna och visade på anläggningens stora flexibilitet. En annan sak som imponerade var att Agroetanol får sin biobaserade processenergi från EON:s kraftvärmeverk några hundra meter bort och att returångan från Agroetanol används för att värma Norrköping via fjärrvärmenätet.

– Internationellt finns det ett stort behov av att öka kunskaperna om bioenergins stora potential för att skapa hållbara energisystem och transporter samt att lösa klimatfrågan. Här gör WBA stor nytta genom sitt påverkansarbete och sprider information om bioenergins möjligheter vid till exempel internationella energikonferenser och FN:s klimatmöten, säger Alarik Sandrup och menar att Agroetanol kan vara ett av det goda gröna exemplen som organisationen WBA kan lyfta.

Vid besöket blev Alarik också inbjuden att tala vid en stor energikonferens i Istanbul, vilket visar på att Lantmännen Agroetanol gör avtryck även utanför Sveriges gränser.

World Bioenergy Association (WBA) har sitt huvudkontor i Svenska Bioenergiföreningens (Svebio) kontorslokaler i Stockholm och har drygt 240 medlemmar från cirka 60 länder. Genom ett intensivt påverkansarbete arbetar organisationen med att höja kunskaperna om hållbar bioenergi, vilket syftar till att öka produktion och användning av olika bioenergiprodukter som kan skapa hållbara energisystem och minska klimatpåverkan av fossil energi. Lantmännen är Silver sponsor till WBA och representeras sedan 2017 av Alarik Sandrup i dess styrelse. Läs gärna mer om WBA på: http://worldbioenergy.org/