Kerstin Arnemo lämnar Lantmännens styrelse

Nyheter, 2018

Kerstin Arnemo har begärt eget utträde ur Lantmännens styrelse och kommer att avsluta sitt uppdrag under oktober månad.

Arnemo avgår av personliga skäl, bland annat på grund av ökade politiska åtaganden i Östersund, som en följd av Centerpartiets goda valresultat.

Arnemo har varit ledamot i Lantmännens styrelse sedan maj 2018. Fyllnadsval kommer ske i samband med den ordinarie föreningsstämman i maj 2019.

För mer information, kontakta: 

Lantmännens pressjour 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com