2018, Nyheter

Vi är vana vid att se livskraftiga svenska åkrar med grödor som frodas. Under våren och sommaren 2018 rådde värmebölja och torkan slog till. Det gjorde att fälten såg annorlunda ut. För att uppmärksamma svenska bönders situation och visa hur du som konsument kan bidra, rullar Lantmännen ut en kampanj under hösten: Gör något för svenska bönder.

När du handlar Bra mat från Lantmännen - som ägs av 25 000 bönder - bidrar du till ett livskraftigt lantbruk och du skapar förutsättningar för att du även fortsättningsvis ska kunna få ansvarsfullt producerad mat på bordet. Pengar till Lantmännen går tillbaka till lantbruksföretagen och återinvesteras på gårdarna. Lantmännen lägger också stora resurser på forskning och utveckling, för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar. Så fungerar Lantmännenmodellen och det är kraften i lantbrukskooperationen – att vinsten från våra verksamheter går tillbaka till våra ägare, de svenska bönderna.

Så gör något för svenska bönder – en tallrik gröt, en pastapesto eller en kanelbulle till exempel.

YouTube preview

Gör något för svenska bönder