Alarik Sandrup på Lantmännen vald till Vice President för ePURE - Europas etanolproducenter

Nyheter, 2018

Den 20 juni valdes Lantmännens näringspolitiska chef, Alarik Sandrup, till Vice President för ePURE, de europeiska etanolproducenternas branschorganisation.

Lantmännen har under många år engagerat sig i EU:s politik och regelverk för bioenergi, eftersom besluten i Bryssel i hög grad påverkar förutsättningarna för bland annat Lantmännen Agroetanol. De europeiska etanolproducenternas branschorganisation, ePURE – European renewabe ethanol, som Lantmännen var en av grundarna till, är en av Lantmännens viktigaste partners i påverkansarbetet i EU.

ePURE har varit helt avgörande för det positiva beslutet om EU:s förnybartdirektiv (RED) och är en framstående branschorganisation i Bryssel. Lantmännen har varit representerade i styrelsen sedan ePURE grundades, men växlar alltså nu upp engagemanget i och med utnämningen av Alarik Sandrup som Vice President.

– EU:s beslut om bioenergi och biodrivmedel har väldigt stor betydelse för Lantmännen Agroetanol och vi lägger därför en hel del tid på att följa och påverka politik och beslut i Bryssel. ePURE är avgörande för oss i detta arbete och det är glädjande att Lantmännen nu ges ännu större möjligheter att påverka genom min nya roll inom organisationen, säger Alarik Sandrup.

I samband med ePURE:s årsmöte den 20 juni arrangerade ePURE tillsammans med medieföretaget Politico konferensen ”Decarbonizing transports”. Alarik Sandrup deltog i en paneldebatt under konferensen tillsammans med representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet, miljöorganisationen T&E och fordonsindustrins ACEA. Debatten handlade om hur regelverken för lätta fordon ska utformas för att få ned utsläppen, en omtvistad fråga där ståndpunkterna mellan miljörörelsen, fordonsindustrin och biodrivmedelsproducenterna skiljer sig åt på flera punkter.

– Tyvärr har debatten i EU fastnat i något av ett skyttegravskrig mellan förnybar el och biodrivmedel för vägtransporterna. Med tanke på att 95 procent av energin för transporter i EU och 80 procent i Sverige fortfarande utgörs av fossila drivmedel, så borde större fokus riktas mot det fossila, istället för att försöka bekämpa andra hållbara lösningar, säger Alarik Sandrup.

ePURE representerar 34 medlemsföretag med sammanlagt 50 etanolanläggningar i EU, vilka står för 85 procent av den europeiska etanolproduktionen. Organisationen grundades av bland annat Lantmännen 2010 och har sitt kansli med sju medarbetare i EU-kvarteren i Bryssel.

Mer information om ePURE: https://epure.org/

Mer information om seminariet: https://www.politico.eu/event/decarbonizing-transport-assessing-all-the-solutions/

För mer information, kontakta gärna: 
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen
Tel: alarik.sandrup@lantmannen.com
E-post: 0706 02 87 80

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här