Nya forskningsresultat ger hopp åt patienter med diabetes typ 2

Pressmeddelanden, 2017

Lantmännen har genom sin forskningsstiftelse kunnat bidra till forskning som visar positiva effekter hos patienter med typ 2-diabetes. I fokus står en vanlig grönsak som odlas på de svenska åkrarna.

Genom ett forskningsprojekt som finansieras av Lantmännen har forskare vid Lunds Universitet och Sahlgrenska akademin nu lyckats identifiera en naturlig substans som har en positiv effekt på patienter med diabetes typ 2. Det aktiva ämnet - en antioxidant som finns i broccoli – har visat sig ge lägre blodsockernivåer hos vissa personer med diabetes typ 2. Den mängd av antioxidanten som behövs dagligen motsvarar 4-5 kg broccoli och dosen ges därför som ett koncentrat.

Typ 2-diabetes är redan idag ett gigantiskt hälsoproblem och Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 500 miljoner människor kommer att ha typ 2-diabetes år 2030. I Sverige står sjukdomen för 10% av vårdkostnaderna.

– Diabetes är en aktuell och global utmaning. Att ta ansvar är viktigt för Lantmännen, som har ett stort fokus på hälsosamma livsmedelsprodukter och en ambition att bidra till ett bättre hälsoläge i världen, säger Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen.

Diabetesstudien har pågått under tolv veckor och resultaten publiceras nu i tidskriften Science Translational Medicine. I studien ingick 100 patienter med diabetes, och resultatet visar att en viss antioxidant i broccoli kan motverka leverns förhöjda produktion av glukos – och därmed bli ett viktigt tillskott för diabetiker.

– Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel, säger Anders Rosengren, docent vid Sahlgrenska akademin.

Planen är att livsmedelsprodukter innehållande den aktiva antioxidanten skall finnas tillgängligt på marknaden så snart utvecklingsarbetet är klart.

– Forskning är viktigt för Lantmännen och för våra ägare. Vår forskningsstiftelse är central för oss, och vi är stolta över att se så tydliga och fina resultat, som på sikt kan göra verklig skillnad för konsumenten, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Läs mer om studien på http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//broccoli-i-fokus-nar-ny-substans-mot-diabetes-identifierats.cid1475132

För mer information, kontakta gärna:

Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen
Tel: +46 10 556 11 39
E-post: mats.larsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 0730 58 46 00