Ny utlysning i Lantmännens Forskningsstiftelse

Pressmeddelanden, 2017

Lantmännens Forskningsstiftelse beviljar årligen 15 miljoner kronor till forskning inom lantbrukets hela värdekedja, från jord till bord. Stiftelsen har tre prioriterade områden – Lantbruk och maskin, Bioenergi och gröna material samt Livsmedel och förpackningar. Årets utlysning är nu öppen för nya ansökningar fram till den 2 oktober 2017.

– Genom forskningsstiftelsen vill vi stödja satsningar som bidrar till en långsiktig utveckling av svenskt lantbruk. Forskning och innovation stärker och utvecklar Lantmännens affärsverksamheter att bli mer konkurrenskraftiga, säger Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen.

Lantmännens Forskningsstiftelse stödjer framförallt praktiskt orienterad forskning. Projekten pågår vanligtvis mellan ett och tre år. Just nu stöttar stiftelsen ett 40-tal olika projekt, både i Sverige och internationellt.

– Vi vänder oss inte bara till forskare vid universitet och högskolor utan även till institut, företag och andra organisationer där det finns innovativa idéer, säger Helena Fredriksson, forskningschef Lantmännen.

Läs mer om Lantmännens Forskningsstiftelse och de prioriterade forskningsområdena här – http://lantmannen.se/forskningsstiftelse. 

För ytterligare information, kontakta:
Pär-Johan Lööf, Lantbruk och maskin, tel: 010 55 61 168, e-post: par-johan.loof@lantmannen.com 

Annelie Moldin, Bioenergi och gröna material, tel: 010 55 63 717, e-post: annelie.moldin@lantmannen.com 

Christian Malmberg, Livsmedel och förpackningar, tel: 010 55 61 003, e-post: christian.malmberg@lantmannen.com 

Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännen och ansvarig för Forskningsstiftelsen, tel: 010 55 61 047, e-post: helena.fredriksson@lantmannen.com