Nu kan du läsa Lantmännens årsredovisning för år 2016

Nyheter, 2017

Vår års- och hållbarhetsredovisning ger en god överblick av hur Lantmännen har utvecklats under året, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Du kan läsa om vår ekonomi, hur det gått för våra olika verksamheter och andra nyheter under året.

Ladda ner den tryckta- eller lyssnarversionen på vår hemsida www.lantmannen.com

  

- Lantmännen står på en mycket stabil plattform, både operativt och finansiellt, vilket skapar en trygghet inför nya satsningar och möjligheter att fortsätta utveckla våra affärer på lång sikt. Det goda resultatet för 2016 är ett tydligt kvitto på att Lantmännen har rätt strategi, stark kompetens samt engagerade medarbetare och ägare, säger Per Olof Nyman vd och koncernchef på Lantmännen.

Nyheter i korthet under året 2016
Det goda resultatet för 2016 innebär att 509 miljoner kronor kan tillföras svenskt lantbruk, till gagn för svenska lantbrukare. Det är den högsta utdelningen som delats ut i Lantmännens historia. 

Lantmännen lanserade en världsunik nyhet i pastahyllan, Kungsörnens bönpasta som är gjord på 30 procent öländska bönor, vilket tillför protein och fibrer samtidigt som pastan behåller sin smidighet och smak. Bakom lanseringen står både utvecklingsteamet på Lantmännen och de lantbrukare som odlat bönorna.

2016 års totala svenska skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd blev större än både femårsgenomsnittet och Lantmännens skördeprognos i juli. Det blev överlag en bra skördesäsong med jämna kvaliteter. Den höga kvaliteten ger ett bra utgångsläge för den svenska industrin och dess exportaffärer.

I slutet av april besöktes Sverige och Lantmännen av en kinesisk delegation för att säkerställa svensk kontroll av livsmedelssäkerhet från jord till bord för havre. Syftet med besöket var att förbereda ett godkännande av havreexport från Sverige till Kina.

På Borgeby fältdagar lanserades ”LM2 – verktyget för jordens entreprenörer”, vilket är en spännande satsning för att utveckla Lantmännens digitala erbjudande till svenska lantbrukare. Flera testpiloter genomfördes under 2016 och öppnas för befintliga och nya kunder under första kvartalet 2017. Tjänsterna under portalen är även anpassade för olika mobila enheter.

Lantmännen och Trioplast följde upp 2015 års succé med rosa och blå balar, till stöd för bröstcancerforskning, och prostatacancer. 2016 samlade vi in 227 880 SEK och Lantmännen Maskins initiativ med rosa traktorer genererade 110 000 SEK till Bröstcancerfonden. Dessutom stödjer Lantmännen tillsammans med traktortillverkaren Valtra också cancerforskningen.