Lantmännen Unibake förvärvar svenskt baguettebageri

Pressmeddelanden, 2017

Lantmännen Unibake tillkännager förvärvet av Anderson Bakery, ett baguettebageri i Huddinge utanför Stockholm. Anderson Bakery har trettio anställda och en årlig omsättning på 75MSEK. Bageriet grundades 1984 och har sedan 2002 huvudsakligen bakat baguetter.

Anderson bakery är ett av två bagerier som förser den svenska, norska och finska marknaden med bake off baguetter.

-
Förvärvet ligger i linje med Lantmännen Unibakes tillväxtstrategi och stärker vår bageriverksamhet i de nordiska länderna, säger Werner Devinck, CEO för Lantmännen Unibake. 

Anderson bakery, som idag ägs av Sven-Åke Andersson och Peter Wiberg, är BRC- och ekologiskt certifierade. Bageriet är modernt efter större investeringar de senaste tio åren. Parterna har enats om att hålla köpeskillingen konfidentiell.