Lantmännen Maskin blir en del av division Lantbruk, Swecon blir nytt affärsområde

Nyheter, 2017

För att skapa en ännu mer sammanhållen och kundnära lantbruksaffär flyttas nu Lantmännen Maskin, som bibehållen enhet, till division Lantbruk. Bolaget behåller sin legala status och sitt huvudkontor i Malmö. Dessutom bildas ett nytt, fristående affärsområde vid namn Swecon – och Agro Oil kommer i och med förändringen att övergå till Lantmännen Aspen. Förutom att vissa personer får nya rapporteringsvägar sker inga personalförändringar.

– Lantmännen Maskin och Lantmännen Lantbruk finns redan idag etablerade tillsammans på många orter, med svenska lantbrukare som de viktigaste kunderna. Nu skapar vi möjligheter att agera ännu mer gemensamt gentemot kunderna. Samtidigt bildar vi affärsområdet Swecon, för att kunna växa affären runt Östersjön, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen.

Håkan Pettersson, nuvarande chef för division Maskin, blir chef för affärsområde Swecon.

För mer information:
Håkan Pettersson hakan.pettersson@lantmannen.com