Lantmännen förvärvar Byavärme i skånska Vinslöv

Pressmeddelanden, 2017

Lantmännen Agrovärme AB, ett bolag inom Lantmännen Fastigheter, förvärvar fjärrvärmeverksamheten Byavärme AB i Vinslöv i Hässleholm.

Den 1 december förvärvade Lantmännen Agrovärme fjärrvärmeverksamheten Byavärme i Vinslöv, som ligger i Hässleholms kommun i Skåne. Målet är att driva och vidareutveckla denna väl fungerande fjärrvärmerörelse.

– Vi är mycket stolta över att få förvalta fjärrvärmesystemet i Vinslöv. Det passar väl in i vår verksamhet, som fokuserar på fjärrvärme som produceras av lokalt biobränsle tillsammans med lokala aktörer, säger Henrik Frohm, vd på Lantmännen Agrovärme.

Verksamheten tillhörde tidigare bland annat Fasab, som drivs av lokala entreprenörer med bakgrund inom entreprenad och fastighetsskötsel.

– Vi har drivit fjärrvärmeverksamheten, som bygger på lokala biobränslen, som ett viktigt miljöprojekt för Vinslöv. Nu har vi valt att lämna över till ett företag som har ett känt varumärke och står för hög kvalitet. Vi är glada över att Lantmännen Agrovärme tar över verksamheten, eftersom det är viktigt för oss att det ska fungera väl i framtiden, säger Stefan Andersson, vd på Fasab.

Lantmännen Agrovärme kommer att driva verksamheten vidare genom att nyttja expertis från tidigare ägare samt en lokal driftorganisation.

– Vi känner oss trygga med den kompetens och erfarenhet som Lantmännen Agrovärme har via sina fjärrvärmenät och vi är övertygade om att de kommer att leverera hållbar värme till kunderna, fortsätter Stefan.

– Tidigare ägare har gjort ett fantastiskt arbete med att utveckla fjärrvärmerörelsen och vi ser fram emot att fortsätta leverera prisvärd, miljövänlig och trygg fjärrvärme i Vinslöv, säger Henrik Frohm på Lantmännen Agrovärme.

För mer information, kontakta gärna:

Henrik Frohm, vd Lantmännen Agrovärme
Tel: 0703 06 27 69
E-post: henrik.frohm@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com