Lantmännen fördubblar volymen av ekologisk spannmål

Pressmeddelanden, 2017

Lantmännen ska fördubbla handeln med ekologisk spannmål till 2020 för att svara upp mot den starka efterfrågan på ekologisk spannmål i och utanför Sverige. Som ledande spannmålsföretag fortsätter Lantmännen därmed att bidra till en positiv utveckling av ekomarknaden. Till 2020 siktar Lantmännen på att öka den ekologiska spannmålshandeln till 200 000 ton.

Efterfrågan på ekologiska produkter inom foder-, mjöl-och spannmålssegmentet växer kraftigt liksom ekomarknaden i stort. Den snabbt växande marknaden för ekologisk spannmål ger nya affärsmöjligheter för de svenska lantbrukarna även om utmaningar finns med bland annat lägre avkastning. Utvecklingen av det ekologiska jordbruket är av stor betydelse för att tillfredsställa våra kunders behov, och möjliggör ytterligare tillväxt för Lantmännens affärer.

– Som ledande aktör inom ekologisk spannmål är en fördubbling av den handlade volymen fram till 2020 nödvändig för att svara mot ökad efterfrågan och samtidigt förbättra de svenska lantbruksföretagarnas möjligheter att ta del av den växande ekomarknaden, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef. 

– Vi förväntar oss en fortsatt stark utveckling av efterfrågan på ekologisk odlad spannmål vilket är viktigt för de lantbrukare i Sverige som satsar på att ställa om. En fördubbling är fullt möjlig eftersom Lantmännen finns i hela värdekedjan från jord till bord. Vi har ökad efterfrågan av ekologisk spannmål både i den egna värdekedjan, till foder och livsmedel, och även från många externa kunder, förklarar Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen. 

För att nå ett livskraftigt lantbruk är det viktigt att ta tillvara den främsta kunskapen och erfarenheten oavsett odlingsmetod, för att kunna leverera det kunderna efterfrågar. Det konventionella lantbruket utvecklas ständigt genom precisionsverktyg och mer hållbara insatsvaror och det ekologiska lantbruket utvecklas bland annat genom biologiskt behandlat utsäde och effektivare odlingsteknik. Lantmännen har även utvecklat en odlingsmetod, Klimat och Natur, som ger upp till 20 procent lägre klimatpåverkan och bidrar till ökad biologisk mångfald.

– Genom Lantmännens satsningar skapar vi goda förutsättningar att öka den svenska spannmålsproduktionen för både konventionell och ekologisk odling. Samtidigt bidrar vi till stärkt konkurrenskraft för våra ägare, svenska lantbrukare, avslutar Per Olof Nyman.

För mer information:
Mikael Jeppsson, spannmålschef Lantmännen Lantbruk, mobil 070-3195360 mikael.jeppsson@lantmannen.com 

Bilder: http://lantmannen.com/bildbanken/ Sökord: ekologisk vete