Lantmännen besöker ett av världens fattigaste länder, Malawi, tillsammans med We Effect

Nyheter, 2017

Lantmännen stödjer den svenska biståndsorganisationen We Effect och nu kommer två svenska lantbrukare och två medarbetare tillsammans med We Effect besöka Malawi i slutet av oktober. I Malawi arbetar We Effect framförallt med landsbygdsutveckling och småskaliga lantbrukare får bland annat utbildning i att klimatanpassa jordbruket.

Lantmännen stödjer speciellt ett skolmatprojekt i Malawi. We Effects skolmatsprojekt är inriktat på att organisera småbrukare i små kooperativ, så att de gemensamt kan sälja sina jordbruksprodukter till de lokala skolorna, där mat tillagas och serveras  i skolan som gratis lunch till skolbarnen. Detta gör att lantbrukarna organiserar sig i affärsdrivande kooperativ, att de odlar mer professionellt och barnen ökar sin närvaro och sina skolresultat. I dag är t ex ca hälften av barnen i Malawi undernärda, så gratis skolluncher gör verkligen skillnad.

– Alla frågor kring kooperation, odling, långsiktig och hållbar affärsmässighet och bra mat ligger Lantmännen och oss ägare varmt om hjärtat. Vi är glada över att kunna göra denna insats i ett väldigt fattigt land och inte minst för utsatta barn, säger en av Lantmännens Malawi-resenärer, Christian Hidén, lantbrukare med inriktning på växtodling utanför värmländska Säffle.

På programmet står besök hos ett flertal lantbrukargrupper i Malawi. We Effect hjälper lantbrukare att odla mer och bättre mat, på ett hållbart sätt. Resenärerna kommer få träffa småskaliga bönder som bland annat får utbildning i att ställa om till hållbara jordbruksmetoder.

–  Malawi är ett av världens absolut fattigaste länder och ett ganska bortglömt och okänt land, som fortfarande är helt beroende av sitt lantbruk. En av Lantmännens medarbetare arbetade som We Effects landchef i Malawi under två år och Lantmännen har därför ökad kännedom och insyn i We Effects verksamhet och landet, berättar Rebecka Tideström, analytiker inom affärsutveckling på Lantmännen.

De fyra resenärerna som åker till Malawi är:

Rebecka Tideström, arbetar som analytiker inom affärsutveckling på Lantmännen i Stockholm.

Karl-Axel Karlsson, arbetar som produktionsledare på Lantmännen Unibake i Örebro.

Christian Hidén, är lantbrukare med inriktning på växtodling i värmländska Säffle.

Malin Gustavsson, är lantbrukare med inriktning på mjölkproduktion i småländska Ryssby.

För mer information, kontakta gärna:
Lantmännens pressjour
Tel: 0730 46 58 00
E-post: press@lantmannen.com