Ingen risk för dålig spannmål i Lantmännens foder

Nyheter, 2017

I tidningen Land Lantbruk rapporterades den 17 oktober om ett parti spannmål som blivit liggande utanför Lantmännens anläggning i Tidan, norr om Skövde. Lantbrukare i närheten oroades av hanteringen och anmälde den till miljökontoret, oron handlade om att dålig spannmål skulle gå till foderproduktion. Det finns dock ingen sådan risk.

Det finns ingen risk för att undermålig spannmål kommer in i foderproduktionen, säger Kristina Gustafsson, foderchef på Lantmännen och fortsätter: Vi arbetar ständigt med kvaliteten inom foderenheten och följer vår kravspecifikation på spannmål i foder. Djur är lika känsliga som människor och vi har därför valt att ställa samma krav på råvaror till foder som till dem som levereras till kvarnprodukter för humankonsumtion.

Brandvägg för kvalitet

Foderenheten arbetar mycket tätt tillsammans med produktion, fabriker och spannmålsanläggningar. Kontakter angående kvalitet sker mellan produktchefer, optimerare och kvalitetsansvariga och ansvariga på anläggningar, åtskilliga gånger per dag.

– På foderenheten har vi en brandvägg för kvalitet som alla råvaror skall genomgå innan de tas in i tillverkningen. Allt spannmål provtas, både vad gäller näringsvärde och hygienanalys. Partier som inte motsvarar kvalitetskraven i kravspecifikation avvisas och används alltså inte i foder.

Önskas mer information vänligen kontakta:

Kristina Gustafsson, chef för foderenheten, Lantmännen Lantbruk
Telefon: 010-556 35 94
Mail: kristina.gustafsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Telefon: 0730-46 58 00
Mail: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här