EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan besöker Sverige

Pressmeddelanden, 2017

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan besöker Sverige på tisdag den 30 maj. På agendan står LRF:s riksförbundsstämma och ett besök på Wiggeby gård utanför Stockholm, där Lantmännen står som värd.

Lantmännen tillsammans med en av sina 25 000 ägare, lantbrukaren Håkan Eriksson, tar emot Phil Hogan på Wiggeby Jordbruk. Besöket sker tisdagen den 30 maj på gården som ligger tre mil väster om Stockholm.

– Jag välkomnar Phil Hogan till Sverige och ser fram emot att visa upp svenskt hållbart lantbruk och diskutera aktuella frågor, som vikten av grödbaserade biodrivmedel och cirkulär ekonomi, säger Thomas Magnusson, styrelseledamot i Lantmännen och president för Cogeca - lantbrukskooperationens EU-organisation i Bryssel.

Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Europaparlamentariker Fredrick Federley samt representanter från Riksdagen och Lantmännens styrelse och ledning deltar också i besöket vid Wiggeby gård.

Under rundvandringen på gården kommer lantbrukaren Håkan Eriksson bland annat att berätta om miljöprojektet ”Odling i Balans” och bioenergi. Representanter från Lantmännen och Arla kommer också att demonstrera en Scania-lastbil som drivs med det etanolbaserade biodrivmedlet ED95, som produceras av Lantmännen Agroetanol i Norrköping.

För mer information, kontakta gärna:

Tora Zeijlon, presschef Lantmännen
Tel: 0707 83 80 93
E-post: tora.zeijlon@lantmannen.com

Thomas Magnusson, styrelseledamot i Lantmännen och president för Cogeca
Tel: 0703 15 31 52
E-post: thomas.magnusson@lrf.se