Bra kvalitet och full fart i årets skörd

Nyheter, 2017

Merparten av Sveriges lantbrukare är i full gång med skörden och Lantmännen har fram till vecka 33 tagit emot en fjärdedel av årets prognosticerade skörd. Vid samma tid förra året hade hälften av skörden bärgats.

Skörden är överlag senare i år än förra året men avkastningen ser bra ut så här långt. Lantmännens skördeprognos som publicerades i slutet av juli stämmer väl överens med skördeläget.

– I södra Sverige och på Gotland är skörden 7-10 dagar senare än normalt men i full sving nu. Den sena starten beror på en torr och kall vår och stora nedbördsmängder i juli månad. Västra Sverige är också i full gång medan östra Sverige och Norr Mälaren precis har påbörjat skörden. I dessa områden har det varit mycket torrt med betydligt mindre regn än normalt vilket har påskyndat mognaden, säger Mikael Jeppson spannmålschef på Lantmännen.

Att skörden i Mellansverige och i Södra Sverige sammanfaller tidsmässigt innebär att transportkapaciteten riskerar att bli ansträngd eftersom delar av bilflottan normalt flyttas norrut då södra Sverige börjar bli klar.

Avkastningen på grödorna ser så här långt bra ut även om det finns både lokala och regionala skillnader. Vårgrödorna har mognat senare än höstgrödorna.

– Rapsen i Södra Sverige visar på normal till något sämre skörd med stora variationer. De fält som är behandlade mot svamp och insektsangrepp avkastar bättre allmänt jämfört med obehandlade. Samma tendens syns i Mellansverige där svamptrycket på grund av torr väderlek, varit lägre. I östra Sverige väntas en bra snittskörd, höstvetet avkastar bra och det finns många exempel på mycket bra avkastning, fortsätter Mikael Jeppsson.

Proteinhalter som ligger på en bra normalnivå och vetet är tungt med fina rymdvikter och stabila falltal så här långt. Även rågen har stabila falltal och goda skördar.

Hittills skördat maltkorn pekar också på goda skördar. Proteinhalten ligger inom kvalitetskraven på merparten även om de ligger i den lägre nivån och rymdvikterna är normala. Havre skördas normalt senare och den skörden har ännu inte kommit igång.

– Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skörden visar på normal avkastning på det som hittills är skördat. Dock återstår mycket att skörda och vädret framöver kommer att vara avgörande för hur slutresultatet blir, avslutar Mikael Jeppsson.

Önskas mer information om årets skörd, vänligen kontakta:
Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk

Telefon: 010-556 04 95
Mail: mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Telefon: 0730-46 58 00