Tillgänglighet och närhet grundläggande för Lantmännen Maskin

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännen Maskins slogan ”Alltid nära” är grundläggande för bolagets strategiska arbete med ökad tillgänglighet och närhet till sina kunder. En nyetablering i Grödinge är just nu ett pågående projekt. För att ytterligare öka tillgängligheten inleds också samarbeten med fristående verkstäder.

Lantmännen Maskins verksamhet är rikstäckande och bolaget hanterar hela flödet från import till försäljning, service och reservdelsförsörjning. Lantmännen Maskin har idag 60 egna fullserviceanläggningar i Sverige, från Tomelilla i söder till Luleå i norr. I samband med förvärvet av maskinverksamheten i f d Kalmar Lantmän tidigare i år finns täckning i hela landet. På anläggningarna finns maskinförsäljning, reservdelsbutik och verkstad. Till det kommer 170 mobila serviceenheter.

För att ytterligare öka tillgängligheten och ge kunderna service på nära håll har Lantmännen Maskin startat samarbeten med fristående verkstäder som ett komplement till den egna anläggningen. Idag finns ett 30-tal samarbetspartners. Det handlar om samarbeten inom reservdels-/tillbehörsförsäljning och verkstadsarbeten.

”Förutsättningarna för våra kunder ser helt annorlunda ut idag än för några år sedan. Oavsett inom vilken näring kunderna arbetar, lantbruk, skog eller entreprenad, handlar mycket om tid och effektivitet för att uppnå en rimlig lönsamhetsnivå. Vi försöker bidra genom att på alla sätt finnas nära våra kunder, både i egen regi men också genom våra nya samarbetspartners, säger Jonas Arvidsson, vd Lantmännen Maskin.

”Vi scannar Sverige. Där vi ser ”vita fläckar” eller möjligheter med ett externt samarbete försöker vi hitta en bra partner som kan tillgodose kundernas behov och önskemål. Arbetet pågår kontinuerligt. Samarbetena har olika omfattning beroende på förutsättningarna i området, säger Gustaf Karlsson, affärsområdeschef reservdelar och service, Lantmännen Maskin. Han fortsätter: Vi har fått många positiva reaktioner från kunderna som uppskattar den ökade närheten och tillgängligheten.

Lantmännen Maskin gör också egna nyetableringar. Just nu byggs en helt ny, mindre anläggning i Grödinge, mellan Södertälje och Nynäshamn. Anläggningen i Grödinge kommer att innehålla reservdelsbutik, verkstad och säljkontor. Grödinge blir en filial till den befintliga anläggningen i Nyköping. Invigning sker under senhösten 2016.

Lantmännen Maskins sortiment av reservdelar och tillbehör finns också tillgängligt via e-handel.

”Vår butik på nätet har genomgått en uppfräschning. Nu finns stora delar av vårt reservdelssortiment tillgängligt via e-handel och vi har en förbättrad sökfunktion. En viktig service som e-handeln ger är att kunden kan söka i reservdelskataloger och dessutom se lagersaldot i närmaste butik om det brådskar och kunden själv vill hämta delen i butiken, säger Fredrik Elner, ansvarig för Lantmännen Maskins e-handel.