Snart kan gräsklipparen köras på sockerbetor

Nyheter, 2016

Inom några år kan sockerbetor, spannmål eller skogsavfall ingå som viktiga råvaror vid framställningen av alkylatbensin för t ex gräsklippare och mindre trädgårds- och skogsmaskiner. Detta tack vare ny teknik och ett samarbete mellan svenska Lantmännen Aspen och fransk-tyska Global Bioenergies.

Lantmännen Aspen introducerade alkylatbensinen på världsmarknaden för snart 30 år sedan. Fortfarande är det ett av världens renaste bränslen, vilket gör att det ofta används för gräsklippare, motorsågar och mindre maskiner där närmiljön och användaren kan exponeras för bränsleutsläpp. Nu tar Aspen ytterligare ett steg och satsar på att använda förnybara råvaror vid framställan av bränslet, och får därmed lägre utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser.

 Det är viktigt för oss att leda utvecklingen mot mer hållbara produkter inom vår bransch. Därför satsar vi på en helt ny teknik som kan ge oss ännu mer hållbara bränslen inom en förhoppningsvis snar framtid. Extra intressant är det förstås att se hur den här tekniken kan använda avfall från jord- och skogsbruk, säger Claes Alin, VD för Lantmännen Aspen.

Med den nya tekniken kan bensinkomponenter produceras av förnybara råvaror som sockerbetor, spannmål och så småningom jordbruks- och skogsavfall. Tekniken går ut på att ”mata” specialanpassade mikrober med socker från till exempel sockerbetor vilka då bildar gasen isobuten som sedan kan förädlas till rena bränslekomponenter.

 Tanken är att vi ska lyfta ett av världens bästa bränslen ytterligare en nivå och på sikt kunna använda förnybar råvara för vår alkylatbensin. Där ser vi Global Bioenergies nya teknik som mycket lovande. Som marknadsledare ser vi det som vårt ansvar att leda och driva på utvecklingen mot ökad hållbarhet inom sektorn alkylatbensin. Detta samarbete är ett spännande steg i den riktningen, säger Claes Alin.

Alkylatbensin har bidragit till att förbättra arbetsmiljön för tusentals användare sedan lanseringen 1988. I det nya samarbetet med Global Bioenergies investerar Lantmännen Aspen i utvecklingen av den nya tekniken och skapar med detta nya möjligheter inom området alkylatbensin.