Positiv start för Lantmännen i Kalmar

Pressmeddelanden, 2016

Till skörden 2015 öppnade Lantmännen i Kalmar två spannmålsmottagningar, i Norra Hagby och i Mörbylånga på Öland. I april 2016 slog Lantmännen Lantbruk upp dörrarna till säljkontoret i Barkestorp, och under 2017 kommer en ny anläggning att byggas för att samla hela verksamheten under ett tak. Sedan etableringen har många lantbrukare i regionen blivit medlemmar och årets skördemottagning överträffar alla förväntningar.

Under 2017 kommer hela verksamheten, bestående av Lantmännen Lantbruk, Maskin och medlemsavdelning, att samlas under ett tak i och med byggnationen av en ny anläggning i Kalmar. Närvaron i Högsby, Borgholm och Lenhovda kommer att finnas kvar, och fram tills den nya anläggningen är på plats kommer maskinverksamheten att vara kvar på Hagbygärde i Kalmar. Dessutom förstärks närvaron på Öland genom en ny anläggning för service och reservdelar i Färjestaden.

– Vi etablerar nya samarbeten i en mycket expansiv lantbruksregion. Under hösten övertar vi MG Maskingruppens verksamhet i Färjestaden, vilken omfattar verkstad, reservdelar och butik. Det innebär en ökad närvaro på Öland och en högre tillgänglighet för lantbrukarna. MG Maskingruppen kommer fortsatt ansvara för försäljningen av maskiner i sitt sortiment, säger Jonas Fröberg, operativ chef på Lantmännen Maskin.

Skördemottagningen i Kalmar överträffar i år alla förväntningar. Mottagningen prognosticerades till cirka 5000 ton, men Lantmännen tror nu att siffran blir den dubbla. Den stora mängden spannmål har påverkat hanteringen och transporten eftersom Lantmännen inte har någon direkt förbrukning i området.

– Då vi fått in så stora volymer fanns möjlighet att transportera med båt, så vi har för allra första gången lastat en båt i Kalmar hamn. Fartyget skeppade 3500 ton fodervete till Norrköping, där spannmålen antingen går till Agroetanol eller blir foder, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet.

Intresset bland lantbrukarna för Lantmännen i Kalmar och på Öland har visat sig vara stort. Medlemsantalet har stadigt ökat och är nu uppe i cirka 250 medlemmar.

– Vi är oerhört glada över att ha lokal närvaro i Kalmar län och för det stora intresse som visats för vår verksamhet. Vi ser med glädje att antalet medlemmar ökar för varje dag, säger Jenny Andrén, medlemsansvarig för Lantmännen Kalmar/Öland.

Vid eventuella frågor, kontakta gärna:

Jonas Fröberg, operativ chef på Lantmännen Maskin
+46 70 547 73 54
jonas.froberg@lantmannen.com

Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet
+46 70 319 53 60
mikael.jeppsson@lantmannen.com 

Jenny Andrén, medlemsansvarig Lantmännen Kalmar/Öland
+46 70 389 12 34
jenny.andren@lantmannen.com