Lantmännens poolpriser på spannmål ligger över nivån för spotpriser

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännen Lantbruk presenterar idag sina priser för Pool 1. Priserna i poolen ligger över den genomsnittliga nivån för spotpriser på spannmål under skördeperioden, trots sjunkande världsmarknadspriser. En volatil spannmålsmarknad och en stark rapsmarknad har kännetecknat poolperioden.

Trots att världens spannmålslager fyllts på för fjärde skörden i rad med sjunkande världsmarknadspriser som följd, ligger Lantmännens poolpriser i år på en hög nivå. Anledningarna är flera, till exempel har fysiskt spannmål i EU tappat mindre i pris på grund av betydligt lägre skördar i Frankrike och Baltikum än normalt, den svenska kronan har försvagats jämfört med euron och väl avvägda spannmålsförsäljningar har genomförts under perioden. Starkast prisutveckling uppvisar raps och flertalet KRAV-grödor. Råg betalas högt jämfört med tidigare år, drivet av en låg areal under skörd 2016. 

– Vi har återigen haft ett år med priser som rört sig under odlingssäsongen. För spannmålsodlare verksamma på en sådan marknad är det viktigt att ha en genomtänkt försäljningsstrategi. Poolavtalet är både en naturlig och viktig del i lantbrukarnas försäljningsstrategi eftersom den ger odlarna möjlighet att sprida riskerna, förklarar Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen.

Det betydligt förbättrade kvalitetsutfallet i årets skörd jämfört med föregående år har ökat kvalitetsbetalningarna markant. Många lantbrukare erhåller den högsta proteinbetalningen, vilket innebär att en lantbrukare som under året haft skörd av normalkvalitet får cirka 1,40 kr/kg för höstvete och 1,55 kr/kg för vårvete.

– Att Sveriges lantbrukare odlat fram denna fina kvalitet innebär att svensk spannmål är attraktivt på exportmarknaden även i år. Efterfrågan har dessutom förstärkts av svaga kvaliteter framför allt i Frankrike men även i Baltikum, säger Mikael Jeppsson.

– Volymerna i Pool 1 fortsätter att öka och är i år 20 % större än under 2015. Vi är mycket glada för denna utveckling, vilket också är ett bevis på att lantbrukarna uppskattat de poolpriser vi kunnat presentera, säger Elisabeth Ringdahl, divisionschef för Lantmännen Lantbruk.

Poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk lyckats med handeln och riskhanteringen av spannmål under perioden. Den huvudsakliga försäljningsperioden sträcker sig mellan april och oktober. Slutbetalning till de lantbrukare som tecknat poolavtal sker under vecka 50.

I bifogat material ges några exempel på priser per prisområde.

Bilder finns tillgängliga här: http://lantmannen.com/bildbanken