Lantmännen öppnar skördemottagning för KRAV-spannmål i Skåne

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännen meddelade nyligen satsningarna på nya spannmålmottagningar runt om i landet inför skörden 2016. Nu följs dessa upp genom att Lantmännen utvecklar samarbetet med Hörby Lantmän inom ett nytt område och kommer till skörden 2017 ta emot KRAV-spannmål på Hörby Lantmäns anläggning.

Intresset för ekologisk odling ökar. Den totala arealen jordbruksmark som brukades med ekologiska produktionsmetoder har, enligt statistik från Jordbruksverket, ökat från att utgöra 14 procent 2010 till 17 procent 2015. Ekologiska odlingsmetoder och ekologiska livsmedel är en viktig del i Lantmännens affär, och under 2016 pågår ett arbete för att staka ut Lantmännens långsiktiga ekostrategi. Mottagningen hos Hörby Lantmän är en viktig del i denna.

Det nya samarbetet med Hörby Lantmän innebär att Lantmännen kommer kunna ta emot KRAV-spannmål av vårvete, kvarnvete, fodervete, maltkorn, oljeväxter och åkerbönor under skörd på Hörby Lantmäns anläggning i Hörby.

– Vi har saknat möjligheten att ta emot KRAV-spannmål under skörd i Skåne och vi är därför mycket glada för samarbetet med Hörby Lantmän. Dessutom är det roligt att utveckla samarbetet med Hörby Lantmän, som är en av våra viktiga återförsäljare, säger Paul Dring, chef för region Syd på Lantmännen Lantbruk.

Hörby Lantmäns spannmålsmottagning har en kapacitet på 55 000 ton varav knappt 10 000 ton i Hörby. Lantmännen och Hörby Lantmän har ett framgångsrikt samarbete sedan många år, men 2017 blir första gången med gemensam spannmålsmottagning.

– Vi är mycket glada för det nya samarbetet med Lantmännen. Dels kan vi på ett mer optimalt sätt utnyttja vår anläggning under skörd och dels ökar valmöjligheterna för lantbrukarna i området, säger Olof Persson, VD på Hörby Lantmän.

– Marknaden för ekologisk spannmål växer och vi vill bidra till denna tillväxt och öka vår handel med ekologisk spannmål. Då är det, precis som för konventionell spannmålsodling, viktigt att vara nära våra lantbrukare. Närheten ökar lantbrukarnas möjligheter till att välja försäljningsstrategi och därmed möjlighet till stärkt konkurrenskraft, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.