Lantmännen Maskin fortsätter sälja produkter och reservdelar från Kongskilde

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännen Maskin har sedan länge ett samarbete med
Kongskilde angående import och försäljning av lantbruksmaskiner, redskap och
reservdelar. Överenskommelsen påverkas inte av den förestående ägarförändringen
av Kongskilde.

Den sista oktober offentliggjordes affären mellan CNH och danska DLG om ägarskapet för Kongskilde Agriculture, som innebär att CNH-koncernen förvärvar lantbruksdelen av Kongskilde. Affären omfattar varumärkena Överum, Kongskilde och JF.

Affären påverkar inte nuvarande nätverk av importörer och återförsäljare. Kongskilde har för avsikt att använda samma säljorganisation för att inte kunderna ska drabbas av avbrott i servicen.

Lantmännen Maskin och Kongskilde har en aktiv och nära dialog kring reservdelsförsörjning och maskiner inför säsong 2017 och överskådlig tid framöver.

       Vi fortsätter representera alla varumärken från Kongskilde. Det viktigaste för Lantmännen Maskin är att fortsätta serva alla kunder som redan valt produkter från Kongskilde samt erbjuda nya kunder flera valmöjligheter inom redskapssegmentet jordbearbetning, sådd och vall, säger Peter Berthagen, affärsområdeschef redskap på Lantmännen Maskin.

Redan 2014 tog Lantmännen Maskins ledning ett strategiskt beslut om ett brett produktutbud för att öka kundernas valmöjligheter. Det har medfört att Lantmännen Maskin breddat sitt produktprogram och idag erbjuder kunderna flera alternativa varumärken inom segmentet jordbearbetning, sådd och vall. 

För frågor kontakta gärna:

Peter Berthagen, affärsområdeschef redskap, Lantmännen Maskin, tel. 010-556 40 69