Lantmännen lanserar nytt foder för ekologisk grisproduktion

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännens foderutveckling sker med målet att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Lantmännens fodersortiment förnyas kontinuerligt för att följa forskningsframsteg, marknadens behov och önskemål. Därför kan Lantmännen nu presentera ett nytt fodersortiment som kommer ge nya fördelar för svensk ekologisk grisproduktion.

Sortimentet består av tre färdigfoder och tre koncentrat. I likhet med Lantmännens övriga ekologiska foder går det nya grissortimentet under samlingsnamnet Sund. Sund Sofina, Sund Kulting och Sund Grymt är färdigfoder till suggor, smågrisar respektive slaktgrisar och Sund Soex, Sund Kultex och Sund Grymtex är koncentrat till suggor, smågrisar respektive slaktgrisar.

– Det är lite av en utmaning att göra ekologiska foder och man kan inte använda samma strategi som för konventionella foder. Det gäller exempelvis att balansera sina önskemål om aminosyranivåer mot risken av problem orsakade av för hög proteinbelastning. Det nya sortimentet innehåller flera nyheter som kommer att göra skillnad både för våra kunder och för deras grisar. Exempelvis ett suggfoder som ger betydligt bättre förutsättningar för mjölkproduktion och ett klart förbättrat smågrisfoder som nu även finns som koncentrat, säger Kerstin Sigfridson, foderutvecklare på Lantmännen Lantbruk.

Lars Hermansson, marknadschef för foder på Lantmännen Lantbruk, tillägger:

– Våra svenska grisars genetik har förändrats och ett foder anpassat för de nya förutsättningarna är avgörande för en lönsam grisproduktion.

Det nya sortimentet har en bred råvarubas med flera proteinfodermedel som kompletterar varandra väl. Fodren är flexibla och kan enkelt kombineras med gårdens egna fodermedel. Lantmännen har också ett brett sortiment av tillskottsfoder väl lämpade för ekologisk produktion och som tillsammans med de nya fodren ger foderblandningar med goda förutsättningar för en lönsam grisproduktion.

– Den ekologiska affären är en viktig del av Lantmännens totala foderaffär och likaså en betydande del i den ekostrategi som koncernen nu arbetar fram. Det är därför med stor glädje vi nu kan presentera ett nytt foder perfekt anpassat för svensk ekologisk grisproduktion, säger Kristina Gustafsson, foderchef på Lantmännen Lantbruk.

Det nya fodret ersätter Lantmännens gamla sortiment och kommer finnas tillgängligt i hela landet. Fodret har säljstart vecka 23.