Lantmännen Cerealias tillverkning av pannkakor koncentreras till Laholm

Pressmeddelanden, 2016

Lantmännen Cerealia har tagit beslutet att flytta produktionen av pannkakor från anläggningen i Ockelbo till anläggningen i Laholm. Cerealias verksamhet i Ockelbo kommer därmed att upphöra.

Lantmännen Cerealia har idag tillverkning av frysta och kylda pannkakor i Ockelbo och Laholm. För att kunna möta en hårdare konkurrens på den internationella marknaden så konsolideras nu  produktionen och all kompetens inom pannkakstillverkning samordnas och koncentreras till en och samma anläggning. Produktionen i Ockelbo upphör medan Lantmännen Cerealia investerar i Laholm, genom att utöka kapaciteten där, samt öka flexibiliteten.

På fabriken i Ockelbo har Lantmännen Cerealia idag tio stycken anställda som alla berörs av flytten och fackliga förhandlingar pågår.

Tillverkningen flyttas från Ockelbo till Laholm vid årsskiftet 2016/2017. Fram tills dess fortsätter verksamheten som vanligt.

För ytterligare frågor, kontakta:
Tora Zeijlon, Lantmännen Cerealia, tel: 0730 52 63 82, e-post: tora.zeijlon@lantmannen.com
Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00