Kommunalråd lärde mer om spannmålstorkar

Pressmeddelanden, 2016

De lokala kommunalråden Marcus Friberg (MP) och Annika Román (MP) besökte i måndags Lantmännen i Helsingborg för att lära sig mer om verksamheten på plats.

Marcus Friberg och Annika Román, som även är kommunstyrelsens vice ordförande, träffade bland andra Fredrik Jönsson, produktionschef, och Claes Nilsson, driftschef, på Lantmännen Lantbruk. De båda kommunalråden visade stort intresse för hur man på anläggningen i Helsingborg värmer upp spannmålstorkar med fjärrvärme från tillvaratagen industriell spillvärme istället för fossil naturgas.

– Vi är medvetna om vilken stor betydelse denna anläggning har för lantbruket i hela regionen Nordvästra Skåne, och det är imponerade hur lantbrukarna idag arbetar med hållbarhetsfrågor ute på sina gårdar och i företag, säger Annika Román.

Under besöket diskuteras även infrastrukturen, bland annat Österleden.

– I samverkan med Helsingborgs Stad har vi för andra året i rad fått möjlighet till dispens för körning med långsamtgående fordon på stadsmotorvägen. Vi sparar därmed cirka sex kilometers körning med traktor i tättbebyggt område, som t.ex. i Ödåkra. Det är ett bra exempel på samverkan mellan kommun och företag, säger Claes Nilsson.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Jönsson, produktionschef Lantmännen Lantbruk
+46 72 503 48 01
fredrik.jonsson@lantmannen.com