Johan Andersson slutar på Lantmännen

Pressmeddelanden, 2016

Johan Andersson har beslutat sig för att lämna Lantmännen och sitt uppdrag som chef för Lantmännens division Lantbruk för att istället fokusera helt på verksamheten på den egna gården.

– Jag har haft en mycket bra tid på Lantmännen och vill passa på att tacka alla engagerade och duktiga ägare, kollegor och medarbetare som jag har haft förmånen att jobba med. Nu har jag bestämt mig för att fokusera fullt ut på mitt eget företag på gården, säger Johan Andersson.

Johan började på Lantmännen i januari 2014, och lantbruksdivisionen har sedan dess genomgått omfattande förändringar och uppnått betydande resultatförbättringar. Elisabeth Ringdahl, CFO Division Lantbruk, är tillförordnad divisionschef, tills dess att rekrytering av ersättare är klar. Hon kommer parallellt att ha kvar sin nuvarande roll. Elisabeth har lång erfarenhet inom Lantmännen, bland annat som CFO på Swecon samt som divisionscontroller för Division Maskin.

– Jag vill tacka Johan för ett mycket väl utfört arbete under sina år på Lantmännen. Johan är en skicklig affärsman och har ansvarat för en viktig och framgångsrik förändring av hela vår lantbruksdivision. Jag känner stor tillit till Elisabeth, och att hon tillsammans med övriga ledningsgruppen och alla medarbetare kommer fortsätta utveckla affären framåt till dess att en permanent lösning finns på plats, säger Per Olof Nyman, vd & koncernchef på Lantmännen.

Rekryteringen av en ersättare påbörjas omgående.

Vid ytterligare frågor, kontakta:
Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel 0706 57 42 47, e-post per.olof.nyman@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel 0730 46 58 00

Denna information har lämnats i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2016 kl. 11.00.