Havre i fokus vid besök av kinesisk delegation

Pressmeddelanden, 2016

I slutet av april besöktes Sverige och Lantmännen av en kinesisk delegation, som var i landet för att säkerställa svensk kontroll av livsmedelssäkerhet för havre från jord till bord. Livsmedelsverket och Jordbruksverket stod som officiella värdar för besöket, då det var deras kontroll som skulle granskas – medan Lantmännen var ett praktiskt exempel på hur arbetet i kedjan från jord till bord går till.

– Det kinesiska besöket är ett resultat av koncernstyrelsens resa till Kina, där vi knöt många kontakter och vårt arbete med livsmedelssäkerhet uppmärksammades. Processen för ett eventuellt landgodkännande av havreexport till Kina har hittills varit ovanligt snabb, även om det ännu inte är färdigt, säger Patrik Myrelid, Lantmännens strategichef, som samordnar Lantmännens arbete med godkännandeprocessen.

Syftet med besöket var att förbereda ett eventuellt godkännande av havreexport från Sverige till Kina. Under sitt besök på Lantmännen, som varade fyra hela dagar, fick de kinesiska besökarna chansen att se i princip hela havrens värdekedja. Från växtförädling och utsädesbehandling till spannmålsrensning, transporter och förvaring, livsmedelsproduktion – och hamnen på Djurön i Norrköping, där skepp för spannmålsexport lastas. Besöket avslutades med ett gårdsbesök hos en av Lantmännens medlemmar. Delegationen var särskilt imponerade av svenskt lantbruks höga standard och effektivitet inom odlingen.

– Lantmännen har ett av världens mest framgångsrika program för havreförädling, med mer än 100 års erfarenhet. Tillsammans med stora satsningar på forskning har det producerat havresorter som uppskattas av både odlare och kunder. Svensk havre har dessutom många fördelar i jämförelse med andra länder – till exempel är det nordiska klimatet väldigt väl lämpat för att odla havre, vilket ger en stor och fin havrekärna med högt utbyte i havrekvarnen, och ett lågt sjukdomstryck som bidrar till den goda kvaliteten, säger Göran Karlsson, Lantmännens produktmarknadschef för havre.

Lantmännen: certifierad leverantör av havreprodukter

Det kinesiska delegationsbesöket gällde export av ren havre och processad havre till Kina. Redan sedan tidigare har Lantmännen certifierats som leverantör av ”bearbetade havreprodukter” – vilket bland annat inkluderar AXA:s havregryn. Hittills har inga större mängder levererats till den kinesiska marknaden, men exporten har påbörjats i liten skala, och under 2016 är ambitionen att öka volymerna.

– Havre är redan en etablerad och stor marknad i Kina, med långt fler produkter på hyllorna än vad vi hittar här i Norden. Det finns havreprodukter från bland annat USA, Storbritannien, Tyskland och förstås massor från Kina som säljs för allt från 10 till 150 kr/kg. För att vi skall lyckas på denna jättemarknad behöver vi ha och följa en tydlig strategi där vi utnyttjar och kommunicerar styrkan i vår svenska havre och i vårt företag. Svensk havre är gott och nyttigt och också säkert och hållbart producerat när den kommer från Lantmännen. Allt detta är mycket viktigt för kinesiska konsumenter och även om gemene man i Kina än så länge vet väldigt lite om Sverige och svensk livsmedelsproduktion så ska vi steg för steg ändra på detta, säger Krister Zackari, chef för Lantmännen Cerealia.

Om spannmål och havre

Lantmännens växtförädlingsverksamhet består av 65 medarbetare. Vi har fyra utsädesrenserier: i Skara, Skänninge, Klintehamn och Eslöv. Dessutom har vi tre försöksgårdar där förädlingsprogram testas och utvärderas – i Lännäs, Svalöv och Emmeloord i Holland.

Det tar mellan 9 och 16 år att skapa en ny utsädessort. Att korsbefrukta ”föräldraplantor” med goda egenskaper tar 7-10 år, och tester och utvärderingar av nya sorter tar ungefär 2-3 år.

Lantmännens spannmålsenhet köper varje år in ungefär 2-2,5 miljoner ton spannmål från svenska lantbrukare. Utöver detta köper vi varje år ungefär en halv miljon ton från andra leverantörer i Europa.

Lantmännen exporterar 150 000-200 000 ton havre varje år. Konsumtionen i Sverige är ungefär 120 000 ton. Stora exportmarknader är USA, Tyskland, Holland – samt våra grannländer Norge och Danmark. Finland är, liksom Sverige, en stor havreproducent och exporterar ännu mer havre.

Havre är en bra källa till protein och betaglukaner, en unik typ av kostfiber. Dessutom innehåller havre en hel del B-vitamin, antioxidanter och viktiga mineraler som järn, magnesium och zink.

Lantmännens hamnanläggning på Djurön i Norrköping har en lagringskapacitet på 240 000 ton. Varje år görs 12 000 stickprover av spannmål på anläggningen, och ungefär 65 000 labbanalyser genomförs.