Blå och rosa balar till stöd för cancerforskning

Pressmeddelanden, 2016

Under sommaren får de vita balarna på åkrarna för första gången i Sverige sällskap av både blå och rosa balar. De rosa balarna till förmån till Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation var mycket efterfrågade förra året. Nu tar Lantmännen ytterligare ett steg och lanserar blå balar för att stödja forskningen för prostatacancer. Antalet färgade plastrullar, där drygt hälften är blå och resten är rosa, fördubblas efter förra årets succé.

Många är vana att se vita balar på svenska åkrar. Genom att lagra gräs i inplastade balar konserveras och bibehålls grödans höga näringsvärden på ett naturligt sätt. Under 2015 fanns ett nytt inslag på fälten i form av rosa balar. De rosa balarna blev en stor succé och tillsammans med landets lantbrukare och leverantörerna Tama och Trioplast kunde Lantmännen skänka hela 300 000 kronor till Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. Nu följer Lantmännen upp förra årets succé, och lanserar blå balar till förmån för prostatacancerforskningen.

– Förra året var de rosa balarna ett omtyckt inslag på åkrarna runt om i landet och den rosa plasten sålde slut direkt. Många lantbrukare hörde av sig och påpekade att de gärna vill stödja forskningen för prostatacancer, som är Sveriges vanligaste cancerform. Vi tar fram blå plast för att möta den stora efterfrågan. Vi ägs av svenska lantbrukare och vet att de uppskattar den här möjligheten att stödja cancerforskningen, säger Torbjörn Wahlström, marknadschef Handelsvaror hos Lantmännen. 

Det svenska företaget Trioplast tillverkar plasten till balarna. Den nya plastfilmen med blå pigment håller lika bra kvalitet som den vita och rosa plasten och den följer alla regler avseende hälsa och miljö.

– Intresset var större än vad vi kunnat ana under förra året och den rosa plasten och näten sålde snabbt slut. Nu kan lantbrukare visa sitt stöd för både prostatacancer- och bröstcancerforskningen genom att välja blå eller rosa plast inför skördesäsongen, säger Torbjörn Wahlström.

Från och med maj kommer de blå och rosa balarna att vara synliga på åkrar runtom i Sverige.

Bild finns på: http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Bilder/Bildbank/ Sökord: balar

För mer information, vänligen kontakta:
Torbjörn Wahlström, marknadschef Handelsvaror Lantmännen Lantbruk,
Tel: 010-556 06 01, e-post: torbjorn.wahlstrom@lantmannen.com