Sök medel från Lantmännens Forskningsstiftelse – satsningar inom lantbruk, energi och livsmedel

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännens Forskningsstiftelse har nu öppnat årets utlysning. Stiftelsen har sammanlagt en årlig budget på 15 miljoner kronor inom tre prioriterade områden – Lantbruk och maskin, Energi och gröna material och Livsmedel och förpackningar. Sista ansökningsdag är den 30 september.

Lantmännens Forskningsstiftelse satsar på extern vetenskaplig forskning vid universitet, högskolor och institut. Just nu deltar stiftelsen i runt 40 olika projekt. Exempel på lyckade satsningar är forskning om fiber och fullkorn som resulterat i ett stort antal nya produkter på livsmedelssidan. Forskning med inriktning på biologisk bekämpning har lett till minskad användning av kemiska bekämpningsmedel i lantbruket.

– Genom stiftelsen vill vi vara med och utveckla idéer som kan ge ökat värde i hela kedjan från jord till bord, säger Helena Fredriksson, forskningschef och ansvarig för stiftelsen, och fortsätter:

– Vi stödjer framförallt praktiskt orienterad forskning och målet är att resultaten ska kunna tillämpas i Lantmännens verksamhet eller i svenskt lantbruk. Forskningsprojekten pågår vanligtvis mellan ett och tre år och vi finns med under hela processen för att stötta forskarna och projekten. När projekten avslutats kan resultaten förhoppningsvis bidra till nya produkter, patent eller bolag, säger Helena Fredriksson.

Sista ansökningsdag är den 30 september kl. 12.00 och i år kan ansökningarna göras på både svenska och engelska. Besluten meddelas i början av december.

Läs mer om utlysningen här – http://lantmannen.se/forskningsstiftelse.

För ytterligare information, kontakta:

Pär-Johan Lööf, Lantbruk och maskin, tel: 010 55 61 168, e-post: par-johan.loof@lantmannen.com

CG Pettersson, Energi och gröna material, tel: 010 55 61 985, epost: cg.pettersson@lantmannen.com

Christian Malmberg, Livsmedel och förpackningar, tel: 010 556 10 03, e-post: christian.malmberg@lantmannen.com

Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännen och ansvarig för Forskningsstiftelsen, tel: 010 55 61 047, e-post: helena.fredriksson@lantmannen.com