Mer hållbart julbak – med klimatvänligare mjöl

Pressmeddelanden, 2015

Klimatfrågan är högt på agendan i vinter och klimatengagemanget är stort. Enligt en undersökning från Lantmännen svarar 66 procent att det är mycket viktigt att maten de köper har låg klimatpåverkan. Under julen köps det extra mycket mjöl och nu finns ett nytt vetemjöl från Kungsörnen som har 20 procent lägre klimatpåverkan, vilket gör att julbaket kan bli mer hållbart.

I helgen firas Lucia och det bakas tusentals lussekatter runt om i landet. Många köper också vetemjöl inför julbaket, och Kungsörnen ser att efterfrågan på mjöl är som störst i just november och december.

Samtidigt står matkonsumtionen för en stor del av världens klimatpåverkan och därför har Lantmännen tagit fram ett nytt vetemjöl från Kungsörnen som är odlats med en ny och mer hållbar metod som minskar klimatpåverkan.

För att ta reda på hur stor skillnad det är att baka med det nya mjölet, så har Lantmännen utvecklat en digital koldixoidomräknare. Om alla i Sverige skulle baka varsin lussekatt med det mer klimatvänliga vetemjölet skulle Sverige spara över 3 000 kilo koldioxid* jämfört med vanligt vetemjöl.

– Vi måste komma ihåg att det är skillnad på vete och vete och mjöl och mjöl. Skillnaden börjar i hur vi odlar och slutar med hur vi använder spannmålet. Genom att välja ett mjöl i jultider med 20 procent mindre klimatpåverkan gör konsumenten ett val och agerar för klimatet, säger Hanna Banica, nordisk marknads- och innovationschef på Kungsörnen.

Sverige är först i världen med att använda metoden för odling och sedan oktober finns det mer klimatvänliga vetemjölet att köpa i butik. Odlingsmetoden är ett resultat av samarbetet mellan Lantmännens ägare, svenska lantbrukare samt ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Årets julbak kan därför bli mer hållbart, både för att främja den biologiska mångfalden och med fokus på minskad klimatpåverkan.

Den nya odlingsmetoden gör att Lantmännen och Kungsörnen redan bidragit till direkt minskning av klimatutsläpp med cirka 6 000 ton koldioxid i Sverige.

*Förklaring av uträkningen: Med vår nya odlingsmetod släpper vi ut 0,104 kg mindre koldioxid per kilo mjöl. För att räkna om vikt till mängd har vi utgått från att 1 dl vetemjöl väger 60 gram = 0,06 kg. Ekvation: 0,06 (kg) x 0,104 (minskning) = 0,00624 kg = 6,24 gram mindre koldioxid per dl vetemjöl.

Räkna ut hur mycket det går att minska klimatpåverkan genom att använda det nya mjölet - www.lantmannen.se/games/nya-mjoligheter/

Undersökningen genomfördes i maj 2015 av United Minds bland 1 040 personer. Insamlingen av svaren gjordes med digitala enkäter via e-post och i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region.

För ytterligare information kontakta:

Hanna Banica, nordisk marknads- och innovationschef, tel: 0722 15 13 41, e-post: hanna.banica@lantmannen.com

Jenny Svederman, PR-chef, Lantmännen, tel: 0705 87 42 34, e-post: jenny.svederman@lantmannen.com