Lärorikt mentorprogram för agronomer och lantmästare avslutades på Vreta Kluster

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännens och Hushållningssällskapets mentorprogram för agronomer och lantmästare har efter tolv spännande månader avslutats. Under mentorprogrammet har sex studenter från SLU fått följa en erfaren medarbetare från något av företagen och genom programmet har såväl mentorer som adepter fått nya erfarenheter. Igår, den 7 maj, avslutades programmet hos Hushållningssällskapet Östergötland på Vreta Kluster.

Syftet med programmet var att ge studenterna en inblick i det arbetsliv som väntar och branschens många möjligheter. Genom erfarenhetsutbyte och utvidgat nätverk har såväl adepter som mentorer kunnat dra nytta av programmet.

– Mentorprogrammet har gett mig en unik inblick i Lantmännens verksamhet. Förutom givande samtal med min egen mentor har jag under året fått chansen att träffa flera medarbetare på Lantmännen. För mig var det viktigt att få en bredare bild av företaget, något min mentor hjälpte mig med genom att ordna träffar med hans kollegor, berättar Carolina Jutell, lantmästarstudent, vars mentor varit Torbjörn Wahlström, segmentschef handelsvaror på Lantmännen Lantbruk.

Erik Johansson, ekonomagronom, har haft växtodlingsrådgivare Tellie Karlsson, Hushållningssällskapet, som mentor.

– Mentorprogrammet har gett mig större kunskap om Hushållningssällskapets verksamheter och värdefulla kontakter inom både Hushållningssällskapet och Lantmännen. Personligen har jag fått en bra inblick i tjänsten som rådgivare men även lärt mig mer tillämpade saker som SAM-ansökningar och LEAN coaching. Jag upplever att jag haft ett bra erfarenhetsutbyte och stöd från min mentor Tellie, vilket gör att jag känner mig bättre rustad för en tjänst som rådgivare idag än när jag blev antagen till programmet.

Under den avslutande dagen på Vreta Kluster föreläste Lantmännens styrelseordförande Bengt-Olov Gunnarson och Christoffer Andersson, VD på Hushållningssällskapet Östergötland. Adepterna redovisade också sina tankar kring framtida affärsmöjligheter för de båda företagen

Programmet har pågått under ett år och förutom månatliga träffar mellan adept och mentor har det dessutom anordnats studiebesök och träffar på båda företagen. Genom mentorskapet har adepten fått en insyn i mentorns dagliga arbete vid exempelvis kundträffar, möten och utbildningar.

Medverkande
Från Hushållningssällskapet deltog Stina Stabo från HS Konsult Uppsala, Camilla Persson från HIR Malmöhus samt Tellie Karlsson från Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge som mentorer och de tre adepterna var Sofia Lindman, Erik Johansson samt Ida Petersson.

Från Lantmännen Lantbruk deltog Torbjörn Wahlström, segmentschef handelsvaror, Per Widén f.d. produktchef på Lantmännen BioAgri, samt Per Germundsson produktmarknadschef, deras adepter var Ricard Nyman, Carolina Jutell samt Amanda Jansson.

För mer information, kontakta:

Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-629 40 20

Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapet, tel: 070-229 98 78

Lantmännens pressjour, tel: +46 730 46 58 00