Lantmännens poolpriser över genomsnittet trots prispress på spannmål i Östersjöområdet

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen Lantbruk presenterar idag priser för Pool 1 och priserna ligger klart över den genomsnittliga nivån för spotpriser på spannmål. Detta trots att stora globala skördar, låg efterfrågan och fallande spannmålspriser har präglat marknaden under poolperioden, 1 juli till 23 oktober.

Stora skördar i EU och övriga världen samt ett stigande världsmarknadslager har tillsammans med låg exportefterfrågan från länder inom EU lett till en pressad spannmålsmarknad med fallande priser. Men tack vare väl avvägda försäljningar och prissäkringar kan Lantmännen Lantbruk presentera poolpriser klart över den genomsnittliga nivån för spotpriser, det vill säga det dagliga priset. För tidigt tecknade poolavtal betalas exempelvis maltkorn i Skåne med 1 500 kronor per ton, grynhavre standard i öst och väst med 1 400 kronor per ton och raps med 3 200 kronor per ton.

– Marknaden har även i år präglats av kraftiga prissvängningar. På en sådan marknad är det viktigt att man som spannmålsodlare har en tydlig försäljnings- och riskstrategi. Poolavtalet är därför en naturlig del i en försäljningsstrategi på gårdsnivå, eftersom lantbrukaren genom detta kan sprida riskerna i sin spannmålsaffär, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk, och tillägger:

– Intresset för att tidigt sälja sin spannmål har varit stort inför årets skörd. Tre fjärdedelar av poolvolymen tecknades redan tidigt under våren och vi har köpt in fem gånger mer på termin i år innan skörd jämfört med föregående år.

Poolpriserna är ett resultat av hur väl Lantmännen Lantbruk lyckats med handeln och riskhanteringen av spannmål under perioden.

– Poolvolymen för skörd 2015 ligger kvar på en hög nivå, trots att vi köpt betydligt mer på terminsavtal jämfört med inför skörd 2104. Vi är tacksamma för det förtroende de stora poolvolymerna innebär, säger Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Den huvudsakliga försäljningsperioden sträcker sig mellan april och oktober. Slutbetalning till de lantbrukare som tecknat poolavtal sker under vecka 50. I bifogat material ges några exempel på priser per prisområde.