Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning 2014 finns tillgänglig

Finansiella rapporter, 2015

Lantmännens årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning för 2014 är här.

Årsredovisningen ger en bra övergripande bild av vår verksamhet, och finns att ladda ned i pdf-format på www.lantmannen.se/arsredovisning. Där finns också Lantmännens årsrapport, vilket är en kortfattad version av årsredovisningen.

Du kan även lyssna på utvalda delar av Lantmännens årsredovisning med hållbarhetsredovisning på din dator, eller direkt i din mobil. Läs mer om hur du går tillväga på www.lantmannen.se/lyssna.

Genom en integrerad hållbarhetsredovisning lyfter vi fram våra viktigaste hållbarhetsfrågor på ett tydligt sätt. Förutom de frågor som lyfts fram i redovisningen kan du alltid läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och fördjupning och fakta om frågorna här på webben: www.lantmannen.se/ansvar.

Viktiga händelser under 2014, i urval:

  • GoGreen var först med att lansera svenskodlade svarta bönor från Skåne samt vita bönor och Kidneybönor från Öland tack vare Lantmännens satsning på utveckling och innovation.
  • Lantmännen utsågs i konsumentundersökningen Sustainable Brands till ”Sveriges mest hållbara varumärke” i konkurrens med 242 företag.
  • Sverige uppnådde den högsta totala skörden sedan 1997. Höstrapsen blev ur ett historiskt perspektiv bra, men skördeåret 2014 måste ändå summeras som höstvetets år.
  • Lantmännen och Neova AB bildade ett nytt bolag inom träpellets. Agroenergi Neova Pellets omfattar Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland. Företaget är nu ledande inom träpelletslösningar.
  • Lantmännen Cerealia förvärvade Strängnäs Valskvarn, vilket innebär en ytterligare stärkt position inom den svenska mjölindustrin.
  • Lantmännen sålde sin tyska och polska växtförädlings- och utsädesverksamhet till Syngenta. Samtidigt inleddes ett samarbete där Lantmännen får tillgång till Syngentas kunskap och sorter och på så sätt ta del av deras breda forskning och utveckling.
  • Scandi Standard AB, där Kronfågelgruppen ingår, börsnoterades den 27 juni varvid en del av Lantmännens innehav i bolaget avyttrades. Kvarvarande ägarandel i Scandi Standard uppgår till 13,5 procent.
  • Lantmännen utsågs till vinnare av priset ”Årets mest talangfulla företag” av talangnätverket 4potentials.
  • AGA Gas och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning, Norlic på Händelö i Norrköping invigdes. Anläggningen möjliggör en mer kostnadseffektiv etanolproduktion och bidrar till miljövinster genom att tillvarata och rena koldioxid. Lantmännen äger 9,9 procent i Norlic.
  • För att öka tillgängligheten och servicenivån inför skörden 2014 öppnade Lantmännen fem nya spannmålsmottagningar i Karpalund, Staffanstorp, Vara och Vårgårda samt Lantmännens stora silo i Stockholm.

För mer information kontakta gärna: 
Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00