Lantmännen utökar samarbetet med Kalmar Lantmän

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen kommer efter den inställda fusionen att öka samarbetet med Kalmar Lantmän inom bland annat inköp, produktion och utveckling av foder samt försäljning av Lantmännens utbud av maskiner. Samtidigt kommer Lantmännen att förstärka närvaron i Kalmarregionen för att möta lantbrukarnas efterfrågan på ökad närvaro.

Den föreslagna fusionen mellan Lantmännen och Kalmar Lantmän aviserades i januari och ställdes in efter att en majoritet i Kalmar Lantmäns fullmäktige på en extrastämma i början av april röstat nej till förslaget.

– Vår gemensamma avsikt med fusionen var att tillsammans bli ett mer konkurrenskraftigt företag på en allt tuffare marknad. Vi har stor respekt för stämmans beslut och att gå vidare med en fusion utan stöd från Kalmar Lantmäns medlemmar hade inte varit intressant, säger Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, Lantmännen, och fortsätter:

– Det är viktigt att vi nu förstärker och utvecklar våra befintliga samarbeten inom bland annat produktion och utveckling av foder samt inköp av insatsvaror samtidigt som vi fortsätter att konkurrensutsätta varandra. Tillsammans med Kalmar Lantmän kan vi fortsätta att utveckla det livskraftiga lantbruket i Kalmarregionen.

Kalmar är en expansiv region med flera spännande och intressanta verksamheter inom svensk livsmedelsproduktion. Lantmännen ser också efterfrågan från kunder på en ökad närvaro och kommer därför att fortsatt utveckla och förstärka den regionala närvaron genom att öppna ett säljkontor samt ett flertal spannmålsmottagningar.

– Det finns stor potential att odla kvalitetsspannmål kring Kalmar och på Öland. Därför kommer Lantmännen att erbjuda samtliga avtalsformer för spannmålsinköp i regionen. Dessutom kommer vi att utöka säljkåren för att utveckla våra kundrelationer i området, säger Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk.

För mer information, kontakta gärna: 
Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, Lantmännen, tel: 070-577 05 86, e-post: bengt-olov.gunnarson@lantmannen.com

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel: 070-657 42 47, e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk, tel: 070-629 40 20, e-post: johan.andersson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00