Lantmännen tilldelas Signumpriset 2015 för långsiktigt varumärkesarbete

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen har idag tilldelats Signumpriset 2015 för långsiktigt varumärkesarbete. Priset delas ut till det nordiska företag som bäst förvaltar och vårdar sitt/sina varumärken, och är en kvalitetsstämpel för det långsiktiga varumärkesarbetet.

Varumärket Lantmännen är välkänt i Sverige och är ett starkt stöd för verksamheter och varumärken inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Enligt juryns motivering garanterar Lantmännens varumärke ursprung samtidigt som det är bärare av tydliga associationer som närodlat, kvalitet, kompetens, kontroll och trygghet.

– Det är oerhört glädjande att Lantmännen belönas för vårt långsiktiga kommunikations- och varumärkesarbete. Att ta ansvar från jord till bord präglar hela Lantmännen och hur vi arbetar. Vårt varumärke är starkt kopplat till centrala värden som ansvar, kvalitet och ursprung, och det är ytterst svenska lantbrukare och våra medarbetare som skapar varumärket, säger Madelaine Hellqvist Kongstad, kommunikationsdirektör på Lantmännen.

I motiveringen skriver juryn vidare att det som lett fram till priset är det arbete som Lantmännen genomfört under de senaste tio åren, exempelvis lanseringen av en ny varumärkesstrategi och en ny identitet, vilka anses ha gett imponerande lyft.

– Genom att vi ägs av svenska lantbrukare och har verksamheter i hela kedjan från jord till bord kan vi ta ett långsiktigt ansvar för maten vi producerar och för ett hållbart lantbruk. Tack vare den röda tråden i allt vi gör och kommunicerar blir varumärkesarbetet mer kraftfullt, säger Charlotte Nordling, chef marknadskommunikation och varumärke på Lantmännen.

Lantmännen har även tidigare belönats för sitt varumärkesarbete och förra året utsågs bolaget av svenska folket till Sveriges mest hållbara varumärke i undersökningen Sustainable Brand Index.

För ytterligare frågor, kontakta:

Madelaine Hellqvist Kongstad, kommunikationsdirektör, tel: +46705589780, e-post: madelaine.hellqvist@lantmannen.com

Charlotte Nordling, chef marknadskommunikation och varumärke, tel: +46704330599, e-post: charlotte.nordling@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-465800