Lantmännen slutför förvärvet av finska bagerikoncernen VAASAN

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännens förvärv av den finska bagerikoncernen VAASAN Group OY (VAASAN) har avslutats. Lantmännen och VAASANs verksamheter kompletterar varandra väl och förvärvet stärker Lantmännens marknadsposition inom spannmålsvärdekedjan i Östersjöregionen. Tillsammans med VAASAN skapar Lantmännen ett ännu mer konkurrenskraftigt företag med stora tillväxtmöjligheter i norra Europa och i andra delar av världen.

Lantmännens förvärv av VAASAN har godkänts av samtliga konkurrensmyndigheter. Genom förvärvet av VAASAN – med starka varumärken som Bonjour, Finn Crisp och VAASAN – kommer företagen tillsammans att ta en ledande position i Östersjöområdet. Med förvärvet stärks erbjudandet inom bake-off och produktportföljen utökas med flera nya produkter inom färskt bröd – samt ett helt nytt internationellt erbjudande inom knäckebröd.

– Förvärvet av VAASAN är i linje med vår långsiktiga strategiska ambition att utöka erbjudandet och stärka Lantmännens position i Östersjöområdet. VAASAN och Lantmännen kompletterar varandra väl och vi skapar god potential att expandera, bli mer innovativa och snabbare anpassa oss till förändrade kundbehov, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen.

Bake-off- och färskbrödsverksamheten inom VAASAN blir en del av Lantmännen Unibake – ett internationellt bageriföretag inom Lantmännenkoncernen med produktion av fryst och färskt bröd för både service- och dagligvaruhandeln. VAASANs knäckebrödserbjudande blir en del av Lantmännen Cerealia – ett företag inom Lantmännenkoncernen som fokuserar på livsmedel baserade på spannmål; mjöl, frukost, pasta och färdiga måltidskoncept.

– Vi delar passionen för livsmedel och tillsammans kan vi skapa bättre tillväxtmöjligheter i Östersjöområdet och i resten av världen. Vi startar nu integrationen av VAASAN för att bli en del av Lantmännen och skapar samtidigt nya möjligheter för medarbetare och ledare, säger Werner Devinck, vd Lantmännen Unibake.

– VAASANs knäckebrödsverksamhet passar med sin produktportfölj väl in i Lantmännen Cerealia. Förvärvet ger oss en stabil grund för expansion i Finland samt på utvalda exportmarknader, säger Krister Zackari, vd Lantmännen Cerealia.

För ytterligare frågor kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen,

e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Werner Devinck, vd, Lantmännen Unibake, tel: +45 76285100,

e-post: werner.devinck@lantmannen.com
Krister Zackari, vd, Lantmännen Cerealia, tel: +46 70 329 18 98, e-post: krister.zackari@lantmannen.com

Lantmännens presscenter, tel: +46 730 46 58 00

Om VAASAN

VAASAN – som tidigare ägdes av Lion Capital – är en ledande bageriaktör med huvudkontor i Finland. Företaget är en betydande aktör i Sverige, Norge och Östersjöområdet med flera välkända varumärken, till exempel Finn Crisp och VAASAN. VAASAN är världens största tillverkare av tunt knäckebröd och världens näst största knäckebrödsproducent. Företaget är också en stor spelare inom bake-off i Norden och har en betydande närvaro inom färskbrödssegmentet. Under 2014 hade VAASAN 2 700 anställda och nettoomsättningen uppgick till cirka EUR 400 miljoner.