Lantmännen prisar svenska framstående lantbrukare

Pressmeddelanden, 2015

Årets Grodden-stipendiater har nu utsetts av Lantmännens distriktsstyrelser. Stipendiet ska uppmärksamma framstående lantbrukare i Sverige som på olika sätt leder utvecklingen. 2015 delas totalt 10 stipendier ut.

Varje år delar Lantmännen ut lantbrukarstipendier, Grodden-stipendiet. Syftet är att uppmärksamma lantbrukare och lantbruksföretag runt om i landet, som på olika sätt är med och leder utvecklingen inom näringen. Det är handlar om kreativa företagare som utvecklar sitt företagande, vilka är viktiga som positiva förebilder inom lantbruket och därmed också för Lantmännen.

– Stipendiaterna är skickliga lantbrukare som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige. Stipendiaterna uppskattar också att få komma på seminariet och träffa intressanta föreläsare och få ny inspiration till sitt företagande. Det är också ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter med varandra, säger Anna Carlström, medlemschef Lantmännen.

Stipendiet består av inbjudan till ett seminarium i maj då alla stipendiater får möta styrelse och ledning för Lantmännen. Stipendiaterna får även inblick i utmaningar i företagande, innovationer för ett lönsamt lantbruk och branschens omvärld. Stipendiet delas ut i samband med Lantmännens föreningsstämma.

Grodden-stipendiaterna 2015 är:

Evelina och Jonas Eriksson, Säter Knipan i Högsäter, distrikt Dalsland

Erik Roos, Gagnef, distrikt Dalarna

Stefan och Helen Runesson, Gemla , distrikt Småland

Per Watz, Husby gård i Kvicksund, distrikt Södermanland

Johan och Markus Widén, Smedby gård i Arboga, distrikt Västmanland

Malin Willman, Hedegården i Stenstorp , distrikt Östra Skaraborg

Emil Hjalmarsson, Åshall Torp i Västra Karup, distrikt Skåne

Per Persson, Nymö gård i Kristianstad, distrikt Skåne

Jenny och Roger Jonsson, Offerdal, distrikt Jämtland

Jan-Erik Hansson, Vallens gård i Vallsta, distrikt Gävleborg

För mer information och nomineringar:
http://lantmannen.se/omlantmannen/Agare-och-medlem/Lantmannens-stipendiater/

Anna Carlström medlemschef Lantmännen +46 706 99 11 35