Lantmännen ökar satsningen på havre och förvärvar CropTailor AB

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen har förvärvat en majoritet av aktierna i CropTailor AB, ett svenskt bioteknikföretag som utvecklat en teknik för att snabbt och med hög precision förädla havre. Genom tekniken kan man ta fram havre med speciella kvaliteter, exempelvis havre med högre halter av betaglukan och protein samt högre motståndskraft mot växtsjukdomar.

Havre är en strategisk satsning för Lantmännen, och en produkt som ligger i tiden tack vare flera hälsofördelar och sin goda smak.

– Det finns ett stort globalt intresse för havre och efterfrågan växer kraftigt. Genom förvärvet av CropTailor och deras teknik tar vi nu ett nytt steg i Lantmännens strategiska och långsiktiga satsning på havre, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen.

– CropTailor är ett spjutspetsföretag med en spännande förädlingsteknik, och investeringen är kopplad till våra framgångsrika satsningar på forskning, innovation och affärsutveckling från jord till bord, säger Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, Lantmännen.

– Det är jätteroligt att vi kan fortsätta vår satsning i större skala. Lantmännen är en bra partner och våra verksamheter kommer att komplettera varandra väl, säger Olof Olsson, VD på CropTailor. 

Havre är en central gröda för det svenska jordbruket och havre från Sverige och Norden har en stark ställning i världen tack vare sin höga kvalitet. Havre har flera hälsomässiga fördelar och bevisade hälsoeffekter genom ett högt närings- och fiberinnehåll. Studier har bland annat visat att betaglukan i havre kan sänka kolesterolhalten i blodet samt bidra till att minska blodsockerhöjningen efter en måltid.

– Lantmännen är världsledande inom havreförädling och vi ligger i framkant när det gäller användning av nya metoder och ny teknologi. Ett ökat samarbete med CropTailor kommer att bidra väl till vår egen växtförädling, säger Peter Annas, chef för Utsädesenheten, Lantmännen Lantbruk.

CropTailor startade 2007 och företaget är ett resultat av mångårig forskning och teknikutveckling, finansierat av bland annat privata finansiärer, Vetenskapsrådet, Formas, Stiftelsen Lantbruksforskning och Lantmännens forskningsstiftelser.

Parterna har kommit överens om att hålla köpeskillingen konfidentiell.

För mer information kontakta gärna: 
Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel; 070-657 42 47
Olof Olofsson, vd, CropTailor AB, tel: 070-315 5363
Mats Larsson, chef forskning och utveckling, Lantmännen, och styrelseordförande, CropTailor AB, tel: 070-557 83 39
Peter Annas, chef Utsädesenheten, Lantmännen Lantbruk, tel: 070-699 03 65

Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00

Ladda ned filer här