Lantmännen och danska DLG stärker sitt internationella samarbete

Pressmeddelanden, 2015

Två av Europas största lantbruksföretag, Lantmännen och danska DLG, stärker sitt nuvarande samarbete på den internationella marknaden genom att etablera ett nytt gemensamt bolag.

Lantmännen och det danska lantbruksföretaget DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab) stärker och utvidgar det redan existerande samarbetet på lantbruksområdet genom att etablera ett nytt samägt bolag för internationell verksamhet – Lantmännen/DLG International (LDI) – där Lantmännen respektive DLG kommer att äga 50 procent vardera.

Syftet med det nya bolaget är både att utvidga positionen inom de marknader och affärer där DLG och Lantmännen redan idag har ett starkt samarbete samt att expandera på nya - främst europeiska - marknader genom att kraftsamla i det gemensamma bolaget. Samarbetet inom LDI kommer att omfatta de redan etablerade bolagen i Tyskland, Polen och Baltikum samt utveckling av nya verksamheter och förvärv inom lantbruksområdet. Dessutom kommer de idag redan existerande gemensamma inköpsbolagen att utvecklas vidare.

Både Lantmännen och DLG ägs av lantbrukare och är två av branschens ledande bolag i Europa. Det nya bolaget kommer att drivas gemensamt och ledas av representanter från de båda företagens koncernledningar samt de två företagens styrelseordförande.

– Det grundläggande i detta samarbete är att vår gemensamma styrka ska skapa fördelar och därmed öka vår konkurrenskraft, vilket gynnar både kooperativens ägare och våra kunder. Tillsammans kommer Lantmännen och DLG att stå starkare, inte minst som inköpare med global tyngd, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen.

– Lantmännen och DLG samarbetar redan idag på ett stort antal marknader i Europa. Med bildandet av LDI, kommer vi att få en helt annan tyngd för att skapa framgång på nya marknader och stärka positionen där vi redan samarbetar, säger DLGs koncernchef Kristian Hundebøll.

Det stärkta samarbetet påverkar inte de båda företagens hemmamarknader där Lantmännen och DLG kommer att agera som tidigare.

För ytterligare information kontakta gärna: 

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel: 0706 57 42 47, e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Kristian Hundebøll, koncernchef, DLG Group, tel: +45 2968 1950, e-post: kjh@dlg.dk

Lantmännens pressjour, tel. 0730-46 58 00

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen

Om DLG
DLG-koncernen är ett av Europas större lantbruksföretag och ägs av danska lantbrukare. DLG förser lantbrukare med foder från sina egna fabriker, utsäde, gödningsmedel, jordbrukskalk, växtskydd, bränsle och annat för den dagliga verksamheten. Utöver jordbruksprodukter omfattar gruppens verksamhet leverans av grönsaker till catering och handelssektorn, elhandel, telekom, krukväxtförsäljning, etc. Omsättningen uppgick 2014 till DKK 59,2 mdr. Koncernen har verksamheter i ett 20-tal länder och cirka 7 500 anställda varav cirka 3 000 i Danmark.