Lantmännen och AGCO fördjupar samarbetet i Skandinavien

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen och AGCO, ett ledande företag inom lantbruksbrukslösningar med huvudkontor i USA, har undertecknat avtal om ett fördjupat långsiktigt samarbete i Skandinavien. Samarbetet fokuserar på förbättrad kundvård och bättre service samt ett komplett sortiment av produkter med hög kvalitet.

Det utökade samarbetet innebär att Lantmännen kommer att fokusera sina affärer inom maskinverksamheten till den svenska marknaden och AGCOs varumärken. Utöver Valtra kommer Lantmännen att kunna erbjuda sina kunder hela Fendts produktsortiment, inklusive skördetröskor, balpressar, hackar och vallmaskiner.

– Det fördjupade samarbetet med AGCO ger oss en stabil grund för tillväxt och är en del av arbetet med att utveckla oss inom lantbruksbruksmaskiner i Sverige, och på så sätt skapa en livskraftig och mer lönsam lantbrukssektor. En tät anläggningsstruktur, ett brett produktsortiment och ett nära samarbete med leverantörer är hörnstenar i en effektiv maskinverksamhet som bidrar till att göra medlemmarnas gårdar lönsamma, säger Håkan Pettersson, chef division Maskin, Lantmännen.

Genom det fördjupade samarbetet kommer Lantmännen också att ta över importansvaret för hela Massey Fergusons produktsortiment, men försäljningen fortsätter i det befintliga nätverket med privata Massey Ferguson-återförsäljare. I Norge och Danmark övertar AGCO importen av Valtra.

– Vi är mycket glada över att Lantmännen har beslutat att fördjupa samarbetet. Genom avtalet har vi en mycket bra grund för fortsatt långsiktig tillväxt i Skandinavien och det långsiktiga samarbetet med Lantmännen passar perfekt i vårt strategiska initiativ ‘Route 66’. Vi är väldigt nöjda med att kunna förstärka vårt samarbete med ett kooperativ som ägs av svenska lantbrukare, säger Dr. Rob Smith, Senior Vice President och chef för EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) på AGCO.

Lantmännen kommer att uppfylla befintliga avtal med CLAAS, men de kommer inte att förlängas när de löper ut. Lantmännen kommer dock att fortsätta att serva CLAAS-maskiner samt erbjuda reservdelar genom hela livscykeln.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Pettersson, chef division Maskin, Lantmännen, telefon: 010 556 1042

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen

Om AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) är världsledande inom design, tillverkning och distribution av jordbruksutrustning. AGCO ger stöd till mer produktivt jordbruk med ett fullständigt sortiment av traktorer, skördetröskor, vallmaskiner, lantbrukssprutor, foderutrustning, system för spannmålslagring och proteinproduktion, utrustning för sådd och jordbearbetning samt reservdelar. AGCOs produkter säljs under fem huvudsakliga redskapsvarumärken – Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® samt Valtra®, och distribueras i hela världen genom cirka 3 100 oberoende återförsäljare och distributörer i över 140 länder. AGCO bildades 1990 och har huvudkontor i Duluth, Georgia, USA. 2014 uppgick AGCOs nettoförsäljning till 9,7 miljarder USD. Läs mer på: http://www.AGCOcorp.com.