Lantmännen Maskin gör storaffär med Försvaret

2015, Pressmeddelanden

Lantmännen Maskin har tagit hem en stororder från svenska försvaret. Det är FMV, Försvarets materielverk, som lagt beställning på sju stycken Valtra N 163 Direct för omgående leverans samt tecknat option på ytterligare trettio traktorer för leverans 2016-2017.

Avtalet gäller perioden 2016-2017 och omfattar förutom totalt 37 traktorer även klippaggregat och redskap för snöröjning samt utbildning av Försvarets egna mekaniker. Traktorerna ska användas för underhåll av gräsytor och renhållning av landningsbanor vid militära flygbaser i Sverige. Samtliga traktorer kommer att lackeras JAS-grå.

Avtalet undertecknades i början december och värderas till cirka 34 miljoner kronor.