Lantmännen Maskin förvärvar maskinverksamheten i Kalmar Lantmän

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen Maskin har tecknat avtal med Kalmar Lantmän om övertagande av maskinverksamheten inom Kalmar Lantmän.

Diskussioner kring förvärvet har pågått en tid och parterna är nu överens om ett övertagande. Avtalet innebär att Lantmännen Maskin förvärvar hela Kalmar Lantmäns maskinverksamhet och samtliga anställda som idag arbetar inom Kalmar Lantmäns maskinverksamhet kommer att erbjudas anställning i Lantmännen Maskin.

- Vi välkomnar alla duktiga medarbetare i Kalmar Lantmän in i vårt bolag. Sedan många år har vi haft ett mycket gott samarbete med Kalmar Lantmän som vår återförsäljare. När vi nu integrerar Kalmar Lantmän i vår organisation får vi en enhetlig lösning över hela landet. Den nuvarande anläggningsstrukturen inom Kalmars område bibehålls och vi fortsätter verksamheten på samtliga orter, säger Jonas Arvidsson, vd Lantmännen Maskin.

- Tillsammans med Lantmännen Maskin har vi kommit fram till en bra lösning för Kalmar Lantmäns maskinverksamhet och all personal som är knuten till den. Jag är övertygad om att det också är en långsiktigt bra lösning för våra kunder, säger Frank Andersson, vd Kalmar Lantmän.

Kalmar Lantmän finns representerat i Kalmar, Lenhovda, Högsby och Borgholm. Överlåtelsen sker från 1 januari 2016.

Ladda ned filer här