Lantmännen lanserar Sveriges hållbaraste biodrivmedel

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen Agroetanol lanserar nu etanoldrivmedel anpassat för dieselfordon och de första leveranserna planeras till februari 2015. Drivmedlet tillverkas i Sveriges största etanolfabrik av närproducerad spannmål och minskar koldioxidutsläppen från dieselfordon med 90 procent.

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Sverige kräver flera förnybara alternativ för att minska förbrukningen av fossil diesel. Det nya drivmedlet från Lantmännen Agroetanol kan användas i anpassade dieselmotorer i såväl bussar som lastbilar. Produkten håller en unik klimatprestanda och minskar koldioxidutsläppen med mer än 90 procent jämfört med fossil diesel och bidrar till att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

- Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent och har lång erfarenhet inom etanolbaserade drivmedel och vi vill använda vår kunskap för att bidra till en mer hållbar fordonstrafik. För att nå målet om en fossiloberoende trafik år 2030 så kommer alla tillgängliga förnybara drivmedel att behövas, säger Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol.

Etanol är ett hållbart alternativ till fossila bränslen och har i över 20 år använts som ett fossilfritt alternativ till diesel i svenska bussar och lastbilar. Men etanol står fortfarande för en liten del av den totala drivmedelsmarknaden och Lantmännen Agroetanol tar nu initiativ till att öka etanolanvändningen i kollektiv- och lastbilstrafiken genom tillverkning av etanoldrivmedel för dieselfordon. Etanolen produceras vid anläggningen i Norrköping, en del av det prisbelönta energikombinatet på Händelö.

- Att ta tillvara alla flöden kallas ibland att optimera resursutnyttjandet. Vi kallar det rent bondförnuft, säger Bengt Olof Johansson. 

- Det finns en stor tillväxtpotential inom förnybara drivmedel och vår ambition är att vara en ledande nordisk etanoltillverkare. Vi tar nu ett första viktigt steg mot en del av marknaden för drivmedel till dieselfordon genom att leverera ett klimatsmart alternativ till den svenska marknaden, säger Bengt Olof Johansson.

Vid frågor, kontakta gärna:

Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol, tel: 010-556 14 32

Lantmännens presscenter, tel: 0730-46 58 00

Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga tillverkare och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Kunder är huvudsakligen de stora oljebolagen där etanolen används för låginblandning i bensin och för framställning av E85. På företagets anläggning på Händelö i Norrköping tillverkade företaget under 2013 cirka 230 miljoner liter etanol och cirka 180 000 ton proteinfoder. Tack vare att processenergin i tillverkningen är biobränslebaserad och att nästan hela spannmålsråvaran tas tillvara, blir energiutbytet mycket bra och koldioxidutsläppen från etanolen minskar mer än 90 procent jämfört med bensin. Företaget ägs av Lantmännen och ingår i division Energi. Läs gärna mer på www.agroetanol.se

Fakta/Lantmännen

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.