Lantmännen lanserar nytt fodersortiment – skapar förutsättningar för en lönsammare svensk mjölkproduktion

Pressmeddelanden, 2015

Efter flera års utvecklingsarbete lanserar Lantmännen Lantbruk i september ett nytt Nötforsortiment för mjölkkor. Bättre näringsförsörjning, lägre proteinhalt och högre fodereffektivitet bidrar till en lönsammare svensk mjölkproduktion.

Det nya fodret har utvecklats under fyra års tid och testats på Lantmännen Lantbruks försöksgård Nötcenter Viken utanför Falköping samt på mjölkgårdar från norr till söder. Fodret är anpassat efter dagens djurhållning och är ett resultat av ett forskningssamarbete med holländska Agrifirm och norska Felleskjøpet.

– Det nya fodret ger högre fodereffektivitet och därmed förutsättningar till en mer lönsam mjölkproduktion. Svensk mjölkproduktion befinner sig just nu i en pressad situation med låg lönsamhet och genom att satsa på innovation så hoppas vi kunna bidra till ett mer konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, säger Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk.

Utöver hög fodereffektivitet har kons möjlighet till näringsförsörjning varit i fokus under utvecklingsarbetet. Särskilt tidigt i laktationen har näringsförsörjningen stor betydelse för kons hälsa och därmed produktivitet. Genom en optimerad aminosyrasammansättning säkerställs näringsförsörjningen, en viktig faktor för att få friska och högpresterande djur.

– Vi har under utvecklingsarbetet lagt stor vikt vid att maximalt utnyttja fodrets resurser. Vi har bland annat lyckats sänka proteinhalten i fodret utan att påverka proteinhalten i mjölken, det påverkar inte bara foderekonomin positivt, utan ger också mindre kväveutsläpp och därmed mindre kvävebelastning på gården, säger Kajsa Öhman, produktchef för Nötfor, Lantmännen Lantbruk.

För mer information kontakta gärna: 
Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, tel: 010-556 40 46, e-post: johan.andersson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00