Lantmännen koncentrerar kvarnverksamheten i Mälardalen till Strängnäs

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen har beslutat att stänga kvarnen i Uppsala och flytta verksamheten till kvarnen i Strängnäs. Omlokaliseringen innebär att kvarnverksamheten i Uppsala upphör samtidigt som Lantmännen satsar i Strängnäs. Lantmännen ser samtidigt över placeringen av spannmålsmottagningen i Uppsala.

Lantmännen har sett över kvarnstrukturen i Mälardalen, vilket lett till beslut om samordning för att skapa en effektivare verksamhet. På kvarnen i Uppsala arbetar idag 33 personer och samtliga berörs när kvarnen stängs under 2017. MBL-förhandlingar har avslutats och personalen har informerats om förändringarna.

– Lantmännen Cerealia har under hösten och vintern 2014 sett över verksamhetens anläggningsstruktur och kommit fram till att det mest effektiva är att koncentrera kvarnverksamheten i Mälardalen till Strängnäs. Kvarnen i Uppsala ligger i nära anslutning till bostäder, vilket gör det svårt att utveckla verksamheten långsiktigt, säger Fredrik Malmfors, varuflödesdirektör, Lantmännen Cerealia, och fortsätter:

– Det är oerhört tråkigt för våra kollegor i Uppsala, men vi behöver ha en långsiktig lösning i Mälardalen för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Nu gör vi en större satsning på kvarnen i Strängnäs. Vi bygger ut verksamheten för att befästa vår starka position på mjölmarknaden och räknar med att kunna anställa ett tiotal personer under kommande år.

Intill kvarnen i Uppsala har Lantmännen en spannmålsmottagning och en översyn har inletts för att hitta en alternativ placering i närområdet.

– Mälardalen är ett viktigt spannmålsområde och vi kommer även fortsättningsvis att ha spannmålsmottagningar med god tillgänglighet och kapacitet i Uppsalaområdet. Vi fortsätter att utveckla vår anläggningsstruktur för att vara en attraktiv affärspartner, och i Mälardalen kommer det innebära att vi öppnar nya spannmålsmottagningar, säger Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk.

För ytterligare frågor, kontakta:

Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk, tel: 070 6294020, e-post: johan.andersson@lantmannen.com

Erik Magni, presschef, Lantmännen, tel: 0703-26 50 98, e-post: erik.magni@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00