Lantmännen har uppfyllt sitt övergripande klimatmål – sex år tidigare än beräknat

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännens totala koldioxidutsläpp har mellan 2009 och 2014 minskat med över 40 procent. Målet var en minskning med 40 procent till 2020, ett mål som redan nu har uppfyllts. En viktig del bakom framgången har varit övergången från fossil energi till biobränslen och i flera fall har restprodukter från den egna produktionen använts för att ersätta fossila bränslen.

Den snabba förändringstakten är resultatet av en mängd olika åtgärder och investeringar. Det löpande arbetet med energieffektiviseringar på Lantmännens anläggningar har haft stor betydelse liksom en rad olika investeringsprojekt för att byta ut fossila energikällor till förnybara alternativ.

– Vi är stolta och glada över att vi har lyckats nå detta mål sex år tidigare än beräknat. Det visar att när man sätter tuffa mål, följer upp och mäter på ett strukturerat sätt blir det rätt fokus och fart på förbättringsarbetet. Detta har resulterat i att energianvändningen på våra anläggningar har minskat, säger Hans Fredriksson, energistrateg på Lantmännen.

Beslutet att köpa grön el för alla nordiska produktionsanläggningar har haft stor påverkan. Vid nyetablering eller utbyggnad av befintlig verksamhet är en hållbar energiförsörjning en viktig aspekt och Lantmännens nya Thermoseed-linje i Eslöv, en anläggning för värmebehandling av utsäde istället för kemikalier, som får ånga från en nyinstallerad träpelletspanna, är ett tydligt exempel.

– Extra spännande är att vi i flera fall har kunnat utnyttja restprodukter från vår egen produktion för att ersätta fossila bränslen, exempelvis förbränning av havreskal vid havrekvarnarna i Järna och Moss, där vi även värmer upp intilliggande bostadsområde. Genom detta sparar vi både pengar och miljö, fortsätter Hans Fredriksson.

Även om arbetet med att minska koldioxidutsläppen har gått snabbt framåt finns det fortsatt viktiga utmaningar, exempelvis inom transporter. Lantmännen har genomfört ett antal åtgärder, däribland att använda åkerier vars fordon går på biodrivmedel, men mycket arbete återstår.

– Vi slår oss inte till ro utan fortsätter arbetet med att skapa en mer hållbar verksamhet, och en prioritering framåt är våra transporter. Som en stor transportköpare har vi ett viktigt ansvar att driva på utvecklingen i hållbar riktning även i vårt logistikarbete, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Fakta om Lantmännens energiarbete

  • Användningen av eldningsolja har minskat med över 70 procent sedan 2009.

  • 2014 nåddes 100 procent inköp av ursprungsmärkt förnybar el till hela den skandinaviska verksamheten.

  • Energieffektiviseringsarbetet har succesivt utvecklats och under 2014 har samtliga energiintensiva verksamheter förbättrat sin energieffektivitet.

För mer information kontakta gärna: 
Hans Fredriksson, energistrateg, Lantmännen, tel: +46706718094 e-post: hans.fredriksson@lantmannen.com
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen, tel: +46703289792 e-post: claes.johansson@lantmannen.com

Lantmännnens pressjour, tel: 073-46 58 00