Lantmännen Cerealia återkallar Oskalat Sesamfrö 350g med bäst-före-datum 20-04-2016

Nyheter, 2015

Återkallelsen av Oskalat Sesamfrö 350g bäst-före-datum 23-02-2016 utökas med ytterligare ett bäst-före-datum 20-04-2016. Orsaken till återkallelsen är att produkten kan överskrida det tillåtna gränsvärdet för mögelgiftet Aflatoxin. Halterna är dock så låga att de inte innebär någon risk för människors hälsa.

Konsumenter som köpt GoGreen Oskalat Sesamfrö 350g (OBS! med nytt bäst-före-datum nedan) kan skicka in tom förpackning för att få ersättning. Skickas till GoGreen Konsumentkontakt, 153 81 Järna. Övriga frågor hänvisas till konsumentkontakt.gogreen@lantmannen.com eller per telefon 020-84 84 84.

Återkallelsen gäller:  

GoGreen Oskalat Sesamfrö 350g
Bäst-före-datum
; 23-02-2016 och 20-04-2016

Aflatoxin bildas av mögelsvampar som trivs i varma klimat och kan förekomma i importerade livsmedel som exempelvis nötter, kryddor och frö. Läs mer om Aflatoxin på Livsmedelsverkets hemsida.

För mer information: 

Sally Gunnarsson, kommunikationschef Lantmännen Cerealia
Mobil: +46 70-6204362
sally.gunnarsson@lantmannen.com