Lantmännen ansluter sig till Principer för god affärssed – ett initiativ för en bättre fungerande livsmedelskedja

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen har anslutit sig till The Supply Chain Initiative (Principer för god affärssed), ett initiativ som syftar till att upprätthålla goda affärsmässiga relationer i livsmedelsvärdekedjan och som ytterst stärker konsumenternas rättigheter. Det är Lantmännen Cerealia och Lantmännen Unibake som omfattas av medlemskapet.

Principer för god affärssed startade 2013 genom diskussioner mellan EU-kommissionen och ett antal stora europeiska livsmedelsaktörer från alla led i livsmedelskedjan. Idag är över 1 000 företag och organisationer anslutna och initiativet vilar på tre grundprinciper – konsumentens intressen ska beaktas, avtalsfrihet och ansvarsfullt och professionellt agerande i affärsrelationer.

Lantmännen skrev på ett en avsiktsförklaring, ett så kallat Letter of Intent (LOI), för Principer för god affärssed 2013, och har sedan dess gjort en analys av organisationen och de processer som behöver vara på plats för att efterleva principerna.

– Principer för god affärssed är ett viktigt initiativ och i linje med vår uppförandekod, och vi har lagt stor vikt vid att gå igenom nuvarande processer i vår livsmedelsverksamhet för att svara upp mot de krav som ställs. Bland annat utbildar vi löpande våra säljansvariga och chefer i konkurrensrätt, och har etablerat en process för partsoberoende tvistelösning, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen.

Principerna för god affärssed tillämpas i både Lantmännen Cerealias och Lantmännen Unibakes affärsavtal samt i dialoger med kunder och leverantörer.

– Vi sätter stort värde på att vara med i det här initiativet som ger klara och tydliga principer för affärsmässiga relationer. Ytterst bidrar initiativet till en mer välfungerande livsmedelskedja och säkrar konkurrenskraft, förtroende och kontinuitet, säger Per Olof Nyman.

Lantmännen kommer under hösten att informera kunder och leverantörer om initiativet för att uppmuntra fler att ansluta sig.

För ytterligare information, kontakta:       

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel: 010 556 11 81

Krister Zackari, vd Lantmännen Cerealia, tel: 010 556 4848

Werner Devinck, vd Lantmännen Unibake, tel: +45 7628 5000

Om The Supply Chain Initiative

The Supply Chain Initiative (Principer för god affärssed) är ett gemensamt initiativ från sju organisationer på EU-nivå i syfte att öka öppenheten i de kommersiella relationerna inom livsmedelskedjan.

Medlemmarna har enats om en rad principer för god praxis som innehåller en lista med exempel på rättvisa och orättvisa metoder i vertikala handelsförbindelser. Dessa välkomnades varmt av högnivåforumet Better Functioning Food Supply Chain, som initierats av EU-kommissionen, och fungerande därefter som en ram för genomförandet och den tillämpning som antogs i januari 2013. Läs mer - www.supplychaininitiative.eu