Exportframgång för svenskt klimatsmart biodrivmedel i Tyskland

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen Agroetanol har på kort tid öppnat en ny stor marknad – värd en halv miljard kronor – för svensk etanol som biodrivmedel i Tyskland. Lantmännen Agroetanols etanol minskar koldioxidutsläppen med över 95 procent jämfört med bensin och betalas med ett högre pris i Tyskland. I Sverige tar däremot regelsystemet inte hänsyn till drivmedlets miljöprestanda.

I Sverige råder osäkerhet gällande reglerna för omställning till mer förnybara drivmedel. I Tyskland däremot arbetar man aktivt med att minska bilismens miljöpåverkan, och för att uppnå EUs miljömål har man i Tyskland från 2015 infört regler som premierar minskad klimatpåverkan.

Därför har Lantmännen Agroetanol sökt avsättning utanför Sveriges gränser för etanolen som företaget producerar. På kort tid har man lyckats sälja mer än hälften av etanolproduktionen för 2015 till den tyska marknaden. I Tyskland är man beredd att betala mer för bränslen med hög klimatprestanda och detta har lett till en kraftig resultatförbättring för Lantmännen Agroetanol. Samtidigt ger framgången Sverige exportinkomster som på årsbasis motsvarar över en halv miljard kronor.

– Det är härligt att se att vårt arbete och vår hållbara etanol uppskattas och blivit en del i den svenska miljöexporten. I vårt fall inte bara med kunnande utan reell påverkan genom en stor kvantitet av en produkt som gör skillnad redan idag för det europeiska arbetet med att minska klimatpåverkan, säger Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol

Den etanol som Agroetanol producerar används i Tyskland som en komponentandel med upp till 10 procent i bensin enligt den senaste europeiska standarden för bensin.

– Vi hoppas kunna fortsätta exportframgången till den tyska marknaden eftersom det gynnar såväl vår verksamhet som Sveriges exportintäkter. Men självklart vill vi ha vettiga regelsystem som styr mot största klimatnytta även i Sverige, avslutar Bengt Olof Johansson.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:
Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol, tel: 010-556 14 32, e-post: bengt.olof.johansson@lantmannen.com                                

Om Lantmännen Agroetanol

Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent. Vi erbjuder attraktiva, lönsamma och hållbara protein- och etanolprodukter som framställs på ett ansvarsfullt sätt. Vår anläggning är en del av det prisade bioenergikombinatet i Norrköping och vi har kapacitet att tillverka 230 000 kubikmeter etanol om året. De delar av råvaran som inte blir etanol används till proteinrikt djurfoder och koldioxiden som bildas under tillverkningen säljs som kolsyra. Resursutnyttjandet i tillverkningsprocessen gör att vi kan erbjuda Sveriges hållbaraste biodrivmedel med en koldioxidreduktion på mer än 90 procent. Företaget ägs av Lantmännen och ingår i division Energi. Läs gärna mer på www.agroetanol.se

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen