Europas modernaste utsädesanläggning har startats i Eslöv

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen Lantbruk satsar stort i Eslöv. Den nya ThermoSeed-anläggningen är den mest moderna i Europa för utsäde och fröer. Den svenska uppfinningen ThermoSeed™ gör det möjligt för bönder att köpa utsäde som inte är kemiskt behandlat och fungerar både för ekologisk och konventionell odling. ThermoSeeds biologiska utsäde har visat samma eller till och med bättre resultat än kemiskt behandlat utsäde. Lantmännens satsning i Eslöv bidrar till att minska kemiska bekämpningsmedel för lantbruk i Sverige och utomlands. Anläggningen invigdes igår av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

Framtidens utsäde kommer från Eslöv. Lantmännen har sedan tidigare en utsädesanläggning i Eslöv, men den har nu byggts ut för ThermoSeed-produktion. Investeringen gör att ThermoSeed når större volymer och icke kemiskt behandlat utsäde blir tillgänglig för fler.

– Vår satsning inom forskning och utveckling har bidragit till den svenska uppfinningen ThermoSeed. Genom att satsa på utveckling nära kunderna har vi nu produktion i Skåne med den patenterade processen för utsädessanering utan tillsatser. Världens första ThermoSeed-anläggning finns i Skara, men den nya moderna anläggningen i Eslöv gör det möjligt att satsa ännu mer på att både svenskt och internationellt lantbruk ska bidra till att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, säger Johan Andersson, chef division Lantbruk på Lantmännen.

Satsningen i Eslöv passar perfekt in i tiden med ett EU-direktiv, vilket främjar användningen av ThermoSeed som inte innehåller kemikalier och Lantmännens satsning på ThermoSeed-produktionen i Eslöv kan innebära ökad export för svenskt lantbruk.

Årligen satsar Lantmännen 300 miljoner på forskning och utveckling. Fokus är bland annat på biologiskt växtskydd där ThermoSeed är ett exempel. ThermoSeed är ett sätt att behandla utsäde och eliminera utsädesburna svampangrepp. Processen innebär behandling av utsäde med noga reglerad varm och fuktig luft under en bestämd tid. Metoden använder ånga som behandlar utsädet enligt ett program av olika temperaturer. Patentet togs fram i Uppsala som ett samarbete mellan bland andra Lantmännen och SLU.

– Den nya anläggningen i Eslöv gör att ThermoSeed markant ökar sin marknadsandel. ThermoSeed konkurrerar med kemisk behandling genom hög effektivitet. En stor fördel med ThermoSeed är också att arbetsmiljön förbättras för dem som arbetar med utsädet, vilka slipper komma i kontakt med kemikalier, säger Johan Andersson.

ThermoSeed gör det möjligt för bönderna att köpa effektivt friskt utsäde som inte är kemiskt behandlat och på det sättet minska kemikalieanvändningen i lantbruket. Att visa minskad användning av kemiska preparat har stort värde för konsumenterna i kedjan från jord till bord. ThermoSeed fungerar både för ekologisk och konventionell odling. Ekologisk odling har en marknadsandel av utsäde på ungefär 10 procent.

För mer information kontakta gärna:
Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, tel: +46706294020, johan.andersson@lantmannen.com
Lantmännens presscenter: 0730-46 58 00